3. 9. 2018

Poptávka po moderních vzdělávacích přístupech stále roste, ať už jde o waldorfské, daltonské, Montessori či jiné metody. V Brně však stále není dostatek škol, které by se těmito typy vzdělávání zabývaly. Podle Matouše Vencálka, experta Zelených na oblast vzdělávání a kandidáta do zastupitelstva města, je jednou z cest k naplnění poptávky po modernějších přístupech ve vzdělávání podpora vzniku inovativních tříd na základních školách zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi. „Zakládání takových tříd na klasických základních školách vedle běžných tříd je časově i finančně méně náročné než budování nových škol. Navíc to může pomoct začlenění inovativních přístupů i do hlavního vzdělávacího proudu,“ vysvětlil Vencálek.

Moderní a inovativní vzdělávací programy jsou dosud téměř výhradně doménou soukromých, placených škol, což snižuje dostupnost takových pedagogických přístupů většímu množství dětí. Současná politika ministerstva školství navíc vzniku nových soukromých škol brání tím, že jejich založení neumožňuje v lokalitách, kde je dostatek klasických škol. Dosud se navíc náměstek brněnského primátora, který má v tomto volebním období školství na starost, neměl k tomu, aby nedostatečné kapacity veřejných škol s inovativními a alternativními přístupy navýšil. „Brno má jako centrum inovací a vzdělanosti obrovský potenciál stát se průkopníkem v oblasti regionálního školství, který však nevyužívá. My jsme připravení si o agendu školství po volbách říct a tento potenciál naplnit,“ dodal Vencálek.

Na úrovni Jihomoravského kraje se už i díky aktivitě zastupitele za Zelené a Piráty Jiřího Hlavenky podařilo podobný projekt úspěšně nastartovat na krajem zřizovaných středních školách. Cílem Zelených je tak tento projekt přenést i na úroveň Brna a jeho základních škol, mimo jiné s cílem síť inovativního vzdělávání zkompletovat, tak aby bylo možné po absolvování základního vzdělání inovativního typu pokračovat na střední škole se stejným přístupem. „V žádném případě nejde o to, abychom někomu vnucovali alternativní vzdělávání, které ostatně nemusí vyhovovat všem, je pro nás však zásadní, aby město poskytovalo dostatek možností pro svobodnou volbu způsobu vzdělávání,“ doplnil Vencálek, který působí rovněž v Komisi pro výchovu, vzdělávání a sport Rady Jihomoravského kraje.

Každý rok by Zelení chtěli na brněnských základních školách otevřít pět nových tříd s moderním přístupem ke vzdělání. “Samozřejmě ale záleží na zájmu dětí, rodičů a ředitelů škol,” zdůraznil Vencálek.

Podle něj je toto však pouze jedna z cest k modernizaci brněnského školství, kterou Zelení plánují: „Chceme například ve spolupráci s vysokými školami a dalšími organizacemi nabídnout dostatečné množství kvalitních programů zaměřených na finanční, informační, občanskou a environmentální gramotnost jak přímo školám a jejich žákům, tak jako součást dalšího vzdělávání pro pedagogy, nebo další rozvoj otevřených a komunitních škol,“ uzavřel Vencálek.


Nevymýšlíme si – všechny naše návrhy jsou promyšlené a propracované, pokud vás zajímají detaily projektu podpory vzniku inovativních tříd na veřejných školách, podívejte se sem.