4. 9. 2017

Náměstek primátora Martin Ander a místostarostka MČ Brno-střed Jasna Flamiková dnes zahájili školní rok na ZŠ nám. 28. října, jedné z nejlepších komunitních škol v Brně, která se snaží aktivně pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Tato škola se snaží podávat pomocnou ruku všem, kteří pro úspěch v životě nemají zrovna ideální startovací podmínky. Tím, že nabízí širokou škálu asistence při výuce, celodenní program i odborné poradenství pomáhá vyrovnávat hendikepy, se kterými řada dětí do vzdělávání vstupuje,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora (Zelení).

„Svou přítomností při slavnostním zahájení školního roku na této škole chceme dát najevo svůj zájem a podporu také všem učitelům a učitelkám, kteří se v nelehkých podmínkách snaží dát dětem maximum své pozornosti a péče,“ dodává Jasna Flamiková, místostarostka MČ Brno-střed (Zelení).

ZŠ a MŠ nám. 28. října (www.osmec.cz) je školou, která má komplexně propracovaný vzdělávací systém reagující na sociální situaci žáků. Škola se prezentuje svou specializací na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním znevýhodněním, pro něž se snaží vytvořit školu s celodenním programem (ranní klub; aktivity v průběhu polední pauzy; aktivity po skončení výuky). Ve výuce je často využíváno dělení tříd na menší skupiny a individualizace na konkrétní potřeby žáků. Do výuky jsou prosazovány principy pedagogiky orientované na dítě. Ve škole funguje poradenské pracoviště s odborným sociálním pedagogem, výchovným poradcem či školním psychologem. Velmi využíván je i systém asistencí při výuce. Pozornost je však věnována i podpoře a možnostem profesního růstu učitelů. Škola je jedním z hlavních představitelů iniciativy Liga komunitních škol.

>> Zelení prosazují (1)

33 tisíc korun jako nástupní plat, motivační kariérní řád  a nárokové tvůrčí volno i pro učitele základních a středních škol. Jediná šance, jak přilákat kvalitní pedagogy do škol a tím pozdvihnout kvalitu vzdělávání.

5,2 % HDP do vzdělávacích institucí chtějí investovat Zelení oproti současným 4 procentům. Česká republika by se tak dostala alespoň na průměrné výdaje zemí OECD.

Více informací o tom, co Zelení prosazují ve vzdělání: zeleni.cz/temata/moderni-stat/