Levnější šalinkarty – Brňané mohou jezdit za 9,10 Kč na den

Brno má jeden z nejlépe fungujících systémů veřejné dopravy v Česku. Díky Zeleným jej mohou Brňané využívat za velmi příznivou cenu. Prosadili jsme totiž zavedení příspěvku na nákup roční předplatní jízdenky ve výši 1425 Kč. Základní roční jízdenku tak lidé pořídí za 3325 korun. Vše je navíc plně elektronické, takže pro nákup šalinkarty a vyřízení příspěvku nemusí člověk nikam chodit a všechno vyřídí za několik minut přes internet. Tuto nabídku využívá už více než 30 tisíc lidí. Již dříve jsme navíc prosadili dopravu zdarma pro doprovod dětí do tří let i pro seniory nad 70 let.

Ochlazování města a boj se suchem

V brněnských ulicích se každý rok vysadí kolem 600 nových stromů, pro výraznější omezení přehřívání města v horkých dnech to ale nestačí. Na řadě míst vysazení stromů brání podzemní sítě či jiná omezení. Proto jsme vytvořili program alternativních způsobů ozeleňování ulic. Nastartovali jsme pilotní projekt ozeleňování nevyužitých štítových stěn domů a porůstání sloupů trakčního vedení popínavou zelení a zatravňování tramvajových pásů. U větších staveb požadujeme po investorech budování zelených střech. Na dětských hřištích necháváme dobudovat zastínění, tak jako např. na Obilním trhu. V centru města stavíme další pítka, zvlhčovače vzduchu a zastíněná posezení. Důležitou roli při ochlazování města hrají také zelené vnitrobloky. Proto jsme od letoška zavedli dotační program pro oživování a ozeleňování městských vnitrobloků, jehož prostřednictvím podporujeme aktivní občany v péči o zeleň ve svém okolí.

Důležité je také zachytávání a využívání dešťové vody. Již v letech 2007–2009 jsme nechali zpracovat Generel odvodnění města, který mimo jiné stanovuje povinnost zadržovat dešťovou vodu všem investorům. Naše starostka v Novém Lískovci Jana Drápalová realizovala úspěšný pilotní projekt jezírka v parku, ve kterém je zachytávána voda ze střech okolních paneláků.

Rozkvetlé Brno – květinové záhony a zlatá medaile ze soutěže Entente Florale Europe

Za poslední čtyři roky se nám podařilo posílit program zakládání květinových záhonů v ulicích. Díky dobré péči městské příspěvkové organizace Veřejná zeleň Brno kvete nejen na jaře, ale po celý rok. Všimli si toho také odborníci z Evropy, kteří městu v roce 2017 udělili zlatou medaili v soutěží Entente Florale Europe, čili Evropské kvetoucí město.

 

Transparentní hlasování – radní, ale i členové všech komisí a výborů hlasují jmenovitě

Na návrh zastupitelů za Zelené byla před čtyřmi lety v Brně zavedena novinka – jmenovité hlasování radních a všech členů komisí a výborů. Občané tak mají možnost ze zápisů z jinak neveřejného jednání rady města zjistit, jak který politik hlasoval. Navíc v tomto volebním období došlo ke změně i v transparentnosti jednání zastupitelstva – z jednání se pořizuje videozáznam, který mohou lidé snadno zpětně dohledat na webových stránkách města. Lidé se tak mohou podívat na záznam z celkem 20 zasedání zastupitelstva.

Foto: sako.czVyužívání starých věcí a nábytková banka

Jedním z nejúspěšnějších projektů Zelených v tomto volebním období je program ReUSE: Druhý život věcí. Již na sedmi místech (sběrných střediscích) mohou občané odkládat věci, které nepotřebují, ale které jsou stále ještě funkční a může je tedy využít někdo další. Tyto věci si pak kdokoliv jiný může vzít, a to za drobný příspěvek do sbírky Květiny pro Brno. O tom, že je o věci z druhé ruky zájem, svědčí i to, že se po desetikorunách takto vybralo už téměř 200 tisíc korun. I proto byl projekt v roce 2016 vyhodnocený jako nejlepší komunální odpadový projekt v ČR. Jeho součástí je také nábytková banka – odložené skříně, stoly, židle a další nábytek slouží klientům odboru sociální péče jako nabídka základního vybavení sociálních bytů. Za rok fungování pomohl nábytek z nábytkové banky 54 rodinám.

Oživení nábřeží brněnských řek

Zelení v uplynulých čtyřech letech pracovali také na oživení brněnských nábřeží. Zavedli jsme dotační program podporující občanské aktivity na březích brněnských řek. Díky nám vznikají také nové přístupy k vodě, říční mola a nová koupací místa, jako je třeba Prašnice v Jundrově. Nastartovali jsme také rozsáhlý projekt revitalizace nábřeží v centru města: vítězný projekt mezinárodní urbanistické soutěže, kterou jsme zorganizovali, je nyní v rukou projektantů a do dvou let díky němu vznikne kolem Svratky atraktivní městská kolonáda se přístupem k vodě, ale také cyklostezky a nové atraktivní cesty pro pěší.

Parky a chodníky bez pesticidů

Díky iniciativě Zelených již druhým rokem Veřejná zeleň města Brna a Správa hřbitovů nepoužívají k údržbě parků a chodníků jedovaté herbicidy. Stejnou cestou se díky Zeleným vydala i městská část Brno-střed. Péči o veřejná prostranství lze totiž zajistit i bez nebezpečné chemie – používáním horké vody a mechanického čištění. Na návrh Zelených schválila Rada města také pokyn pro správce městských nemocnic a školních areálů, aby napříště herbicidy nepoužívali, obdobně bude Brno postupovat i v městských firmách.

 

Kompostéry, mobilní svoz bioodpadu a snadnější třídění

Zelení prosadili masivní podporu kompostování. Díky městskému programu má kompostér na zahradě či u bytového domu přes 3000 nemovitostí. V městských částech, kde je zahrad nejvíce, zajišťuje město také pravidelný mobilní svoz bioodpadu. To vše s cílem omezit pálení spojené s masivním znečištěním ovzduší a posílit využívání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku. Cenné živiny díky tomu zůstávají v půdě a město není zatěžováno škodlivými látkami z výfuků aut, které ho musí svážet.
Zelení nastartovali v několika městských částech také pilotní program, kdy jsou modré a žluté kontejnery na papír a plast nabízeny lidem přímo do domů nebo umísťovány do společných stání ke klasickým popelnicím. Díky téměř dvěma tisícovkám nových kontejnerů na papír a plasty se výrazně zlepšují služby Brňanům pro snadnější třídění odpadů.

Bezpečnější ulice pro cyklisty

Hned v roce 2015 iniciovali Zelení zpřístupnění středu města pro cyklisty. Od té doby je historické jádro Brna pro cyklisty celodenně volně průjezdné. Podařilo se nám také prosadit projekty cykloobousměrek v řadě ulic, přibyly nové cyklopruhy. Na cyklisty se pamatuje i v nově připravovaných projektech rekonstrukcí ulic (Štefánikova, Benešova, Veveří ad.).

 

Energetický management a zateplování městských budov

Zelení prosadili zavedení energetického managementu v městských budovách. Díky tomuto systému je průběžně sledována spotřeba energií a vody už téměř ve všech budovách v majetku města. Data jsou veřejně dostupná a správci budov s nimi pracují a vytvářejí plány postupných opatření ke snížení energetické spotřeby. V uplynulých čtyřech letech došlo také díky iniciativě Zelených k masivním investicím do zateplování školních budov v rámci potřebných rekonstrukcí. Město tak šetří desítky milionů korun na provozních nákladech a do ovzduší se navíc dostane méně znečištění. Díky iniciativě Zelených Brno konečně přistoupilo k evropskému Paktu starostů a primátorů, který usiluje o snížení emisí skleníkových plynů a energeticky efektivně fungující města.

Elektroauta pro údržbu parků, CNG busy v dopravním podniku

Zelení dlouhodobě prosazují využívání nízkoemisních pohonů v dopravě. Proto v uplynulých letech pokračoval masivní přechod městských autobusů na CNG, nyní již 160, tedy více než polovina ze tří stovek autobusů dopravního podniku využívá tento nízkoemisní a méně hlučný pohon. V příspěvkových organizacích rezortu životního prostředí, které měli Zelení na starosti, se výrazně rozšířil také park vozidel na elektrický pohon: využívají ho účelové nákladní vozy Veřejné zeleně, Správy hřbitovů a Zoologické zahrady. I v rámci magistrátu se změnil přístup a při obnově vozového parku jsou pořizována auta na CNG.

Čistá přehrada a nové služby pro návštěvníky pláží

Poté, co Zelení v letech 2007–2010 prosadili a nastartovali projekt čištění Brněnské přehrady se na břehy nádrže každoročně vydávají stovky tisíc návštěvníků. Pláže v posledních osmi letech opět ožily, proto je třeba zlepšovat a doplňovat služby a zázemí. Kromě sprch, převlékáren, záchodů a dětských hřišť, přibylo v posledních třech letech na plážích také šest veřejných grilovacích míst a od června letošního roku také nové obří koupací molo na pláži na Rakovci. O údržbu pláží i veškerého vybudovaného zázemí pečuje městská společnost Lesy města Brna. O čistotu vody v přehradě je však i nadále potřeba se starat. Zelení proto prosadili pokračování projektu čistění povodí Svratky, v roce 2018 město podepsalo dohodu s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy na další pětileté období.