20. 6. 2018

Zastupitelstvo města Brna na svém úterním zasedání stáhlo z projednání návrh na svěření parkoviště u hotelu Voroněž do správy městské části Brno-střed. Důvodem bylo nejasné zařazení pozemků.

O svěření území do své správy městská část usilovala už od konce roku 2017. 12. února 2018 pak svým usnesením městu navrhovala začlenit ho do sítě záchytných parkovišť.  „Jedná se o velkou plochu nedaleko centra města, která by při zavádění rezidentního parkování mohla sloužit jako záchytné parkoviště, ať již pro každodenně dojíždějící, nebo pro studenty. To je to, po čem lidé nejvíce volají,“upozornila místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková (Zelení), která má na starost dopravu.

Dosud je přitom plocha, kterou vlastní město, pronajatá hotelu Voroněž. „Kapacita parkoviště navíc násobně převyšuje potřeby hotelu. Hotel tak na městském majetku podniká v oblasti parkování, a to za situace, kdy se město potýká s problémy právě v oblasti statické dopravy,“ kritizovala rozhodnutí městských zastupitelů Jasna Flamiková.

V případě, že by městská část dostala pozemek do své správy, záchytné parkoviště pro Brňany i lidi, kteří do města dojíždí, by tam vzniklo. „Ačkoliv parkoviště neleží přímo u tramvajové zastávky, je pouhé tři minuty autobusem od Mendlova náměstí. V tomto ohledu má mnohem výhodnější polohu než třeba P+R Ústřední hřbitov,“ doplnila Jasna Flamiková. Parkoviště u hotelu Voroněž se podle ní dá jako záchytné spustit prakticky okamžitě po vypovězení smlouvy hotelu, to znamená do čtyř měsíců. Parkoviště tam tak může začít fungovat se spuštěním pilotních zón od 1. listopadu 2018.

Zeleným se nelíbí, že město nevyužívá této příležitostí k tomu, aby usnadnilo zavedení rezidentního parkování a ulehčilo parkování obyvatelům z okrajových částí Brna či mimobrněnským.