19. 3. 2020

POJĎME ZACHRÁNIT ŽIVÝ STŘED MĚSTA!

Krize dopadá na nás všechny, včetně provozovatelů obchodů a restaurací. Včasná opatření teď je můžou zachránit v době, kdy budeme mít nejhorší za sebou.

Náš zastupitelský klub Strany zelených ve složení Jasna FlamikováPavla LukešováMarika KupkováMichal Závodský a David Oplatek se připojuje k návrhu kolegů z klubu Žít Brno odpustit nájemné nájemcům v nebytových prostorech města a navrhujeme vytvoření fondu na podporu malých podnikatelů.

Společně vydáváme tuto tiskovou zprávu:

Výzva městu Brnu a městské části Brno-střed: Pomozme obchodníkům, odpusťme jim nájmy!

Brno, 19. března 2020 – Opoziční kluby Žít Brno a Zelené Brno na Brně-střed vyzývají vedení městské části a města Brna, aby projednala odpuštění nájmů subjektům sídlícím v prostorách města, které jsou nyní nuceně uzavřeny. Zároveň doporučují hledat cestu pro podporu dalších postižených podnikatelských subjektů například zřízením fondu pomoci. Ten by mohl postiženým živnostníkům poskytovat půjčky nebo dotace na vyrovnání se s negativními důsledky uzavření provozoven a omezení pohybu lidí. Důsledky momentální epidemie koronaviru budou bez rozhodné a přímé pomoci samospráv velmi nepříjemné, a to zejména pro obchodníky, občany města Brna a v důsledku toho negativně ovlivní život celého města.

Ze dne na den bez příjmů
Desítky podnikatelů se ocitly ze dne na den v situaci, kdy jejich obrat a tím i zisk klesly na nulu, výdaje na nájem, zaměstnance ad. jim ale zůstávají. Je třeba jim pomoci a odvrátit jejich krach, který by měl v budoucnu negativní vliv na chod i příjmy města.

Petr Kalousek, zastupitel MČ Brno-střed: “Nepřejeme si, aby ve městě krachovaly prodejny a provozovny služeb. Nepřejeme si kolaps těchto podniků, prázdné výlohy a složité a zdlouhavé shánění nových nájemníků. Proto budeme navrhovat odpuštění nájemného za 3 měsíce z roku 2020 a možnost prodloužení termínů pro zbývající platby za tento rok.”

Jasna Flamiková, bývalá místostarostka pro obchod a služby: “Pokud radnice Brna-střed nebude konat, na nejbližším zasedání zastupitelstva městské části navrhneme bod schvalující odpuštění nájmů nájemcům sídlícím v prostorách městské části Brno-střed, kteří jsou postiženi současnou situací. Jedná se o desítky provozoven, jejichž služby využívají občané Brna i dojíždějící. Jedná se o tisíce zákazníků denně.”

Petr Kalousek: “Vyzýváme pana starostu Mencla a paní primátorku Vaňkovou, aby na svých radách toto odpuštění nájmu navrhli, formálně jej poté musí stvrdit nejbližší zasedání zastupitelstva.”

Můžeme pomoct
Městská část pro tuto pomoc může využít jednoduchý a velmi efektivní nástroj, jímž je odpuštění nájemného za 3 měsíce. U ostatních plateb může odložit jejich splatnost. Celkově městská část Brno-střed pronajímá více než 400 nebytových prostor.

V číslech
*Do pokladny městské části se každý rok vybere z pronájmu nebytových prostor více než 80 milionů korun, přičemž celkový příjem z tzv. VHČ (vedlejší hospodářská činnost – pronájem bytů a nebytů, jejichž výnos lze použít kromě malé výjimky výhradně na opravy domů) činí přes 300 milionů ročně. Jednalo by se tak pouze o jednorázové snížení příjmů ve výši necelých 7 % běžného ročního příjmu. Je to procento, které si může městská část bez problémů dovolit také vzhledem k rezervě na účtu VHČ, která činí 150 milionů korun.

Minimální negativní dopady opatření
Oprav domů a jejich údržby se toto opatření nijak nedotkne. Maximálním negativním dopadem tohoto opatření může být termínový posun některých investičních akcí nad rámec oprav. Jednoznačným pozitivním dopadem je vedle vyjádření úcty a sounáležitosti s podnikateli zejména velmi výrazné snížení rizika, že v centru města přestane fungovat značná část obchodů, restaurací, kaváren atd. a že se jejich provozovatelé a zaměstnanci ocitnou v evidenci Úřadu práce, což daňoví poplatníci pocítí, na rozdíl od drobného jednorázového výpadku v příjmech radnice. A to za to rozhodně stojí.

Vzhledem k situaci, ve které se momentálně všichni zcela nečekaně a bez vlastního přičinění nacházíme, očekáváme shodu napříč politickými subjekty zastupitelstva.

* Veškeré údaje o příjmech a výdajích vychází ze statistiky za posledních 5 let

Za zastupitelské kluby Žít Brno a Zelené Brno