21. 4. 2021

Připravuje se nový uzemní plán pro Brno. Jedním z přetrvávajících problémů je neustálý tlak na „rozvoj“ města. U města řízeného ODS se tomu nelze moc divit. Co je ale divné je to, že další zástavba v Brně se předkládá jako nutnost, nikoliv jako pouhá varianta.

Typickým příkladem je  zástavba  v městských částech na severu Brna. Lidé, kteří nakoupili pozemky v Jehnicích a Ořešíně  mají vysokou motivaci, aby jejich pozemky byly v rozvojových plochách, protože jim to přinese vysoký zisk. Na tom není nic zavrženíhodného, někdo třeba zase investuje do zlata a očekává, že jeho cena půjde nahoru. Když půjde dolů, budou tratit. Zrovna tak budou tratit ti, kteří investovali do pozemků, kde se stavět nemůže. Je zde však významný rozdíl – zástavbu mohu ovlivňovat přes politický a ekonomický tlak na vedení města  (cenu zlata nikoliv). A tak to taky dělají. Je tu ještě jeden rozdíl – změny jsou protlačovány “potrubím se zpětnou klapkou“. Pokud se nějaké plochy jednou ocitnou v rozvojových, už je vyjmout prakticky nelze, jinak město riskuje žalobu na náhradu škody, způsobené investorovi. Pokud tam ještě nejsou, má město výhodu – může se o tom ještě jednat.  A je tu třetí rozdíl: zisk makléřů z pozemky je vykupován ničením ŽP  a snižováním pohody těch, kteří v dané lokalitě bydlí.

A tím se dostáváme k tomu podstatnému: V MČ Jehnice a Ořešín je podle současného platného UP dostatek ploch pro další rozvoj. Pokud by došlo k jejich plnému využití, doprava by se zvýšila neúnosně. Pokud dojde k zvětšení ploch – doprava se zvýší super neúnosně. Veškerá doprava se děje přes Mokrou Horu a už ted překračuje všechny limity. A MČ Řečkovice – Mokrá Hora protestuje. Oprávněně! Zabránit dalšímu stavění by šlo ponecháním stávajících rozvojových ploch a nezvětšovat je. K tomu ovšem chybí politická vůle. Hlas makléřů s pozemky podbarvený cinkotem peněz je slyšet až u primátorky. Hlas lidu – hlas boží, to je fakt !

Ale slyšet není. Chcete li to změnit, podepište petici zde.

Mojmír Vlašín
zoolog, ekolog a člen vedení brněnských Zelených