7. 3. 2014

Brno, pondělí 22. července 2013

Zelení nesouhlasí s návrhem radnice umožnit zastavět klidné vnitrobloky v centru města parkovišti a zelené plochy novými supermarkety. Tyto vysoce kontroverzní záměry jsou obsahem návrhu tzv. Aktualizace územního plánu, kterou v červnu zveřejnil brněnský magistrát a do dnešního dne ji mohou v prvním kole připomínkovat i občané [1]. Také zelení dnes doručí magistrátu své písemné připomínky.

Vnitrobloky v centru města představují pro obyvatele oázy klidu, které jim částečně kompenzují hluk a znečištění, jež musejí snášet na rušných ulicích v okolí. V součastnosti územní plán chrání tato území zákazem stavby parkovišť na povrchu (umožňuje výstavbu pouze garáží pod zemí). To se podle návrhu Aktualizace územního plánu má změnit a náhrada zeleně asfaltovými parkovišti má být povolena [2].

Také zelené parky hrají v životě města důležitou roli. Kromě nabídky rekreačních aktivit, přispívají  ke snižování znečištění ovzduší, zadržují vodu a pohlcují hluk. Přesto vedení města navrhuje uvolnit regulaci zástavby zeleně a umožnit tu stavět obchody bez konkrétního omezení velikosti [3].

Návrh aktualizace územního plánu obsahuje i další kontroverzní záměry. Například výstavbu věžových domů v lokalitě Obzor na Lesné, rozsáhlé parkovací garáže pod parkem na Moravském náměstí nebo výstavbu dalšího obřího hypermarketu v těsném sousedství Ivanovic.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, k tomu říká:

„Návrhem uvolnit zákaz výstavby ve vnitroblocích a městských parcích vedení města ukazuje, že územní plán nedělá pro lidi, ale hlavně pro developery. Navíc, výjimečně rozsáhlý a nesrozumitelný dokument zveřejnilo bez jakéhokoliv vysvětlení a informační kampaně pro občany. Opět se potvrzuje, že Brnu chybí hlavní architekt.“

 

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených Brno, tel: 732 565 042

 

Poznámka:

[1] Rozsáhlý dokument Aktualizace územního plánu je zveřejněn zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/

První kolo připomínek k jeho podobě končí v pondělí 22. července 2013. Odevzdané připomínky budou Magistrátem předány Krajskému úřadu k vydání stanoviska k vlivu návrhu na životní prostředí. Na jeho základě Magistrát návrh upraví a znovu zveřejní. Občané se tak k němu budou moci podruhé vyjádřit během letošního podzimu.

 

[2] V plochách vnitrobloků se nově zavádí možnost umístění parkovacích stání na terénu za

podmínky, že současně budou realizována opatření, která zajistí splnění požadavků na

zdravé životní prostředí a pohodu bydlení v lokalitě.“ (str. 160, textové části odůvodnění) Umožňuje se tedy nově zastavět část vnitrobloku povrchovým parkovištěm za velmi vágně formulované podmínky např. vysazení několika stromů.

 

[3] V plochách zeleně má být nově umožněno stavět „občanské vybavení komerční CO“ (tj. stavby pro obchod, služby, včetně administrativy nebo stravování) za splnění pouze velmi vágně formulovaných podmínek:

„- minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s pozemky vzrostlé zeleně,

a negativního vlivu na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití;

– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití“

(str. 183, textové části odůvodnění).

Tedy, zástavba městské zeleně novými supermarkety bez omezení velikosti již nemá být do budoucna vyloučena, splnění nekonkrétních podmínek bude schopen developer snadno doložit