7. 3. 2014

Brno, pondělí 27. ledna 2014

 

Návrh aktualizace územního plánu ohrožuje budoucnost městské zeleně i podmínky pro klidné bydlení tisíců Brňanů. Podávat své námitky a připomínky mohou lidé už jen dva týdny, do 11. února. Inspiraci najdou na internetových stránkách www.mampripominky.cz, na nichž se svými podněty podíleli i zastupitelé za Stranu zelených.

 

Návrh aktualizace územního plánu, který před námitkami obhajuje náměstek primátora Macek, přináší nebezpečnou revoluční novinku: v plochách zeleně bude nově umožněna výstavba tzv. komečního vybavení, a to za velmi vágně definovaných podmínek [1].

 

Tímto návrhem se opět vrací do hry například před devíti měsíci odmítnutý návrh na zastavění spodní části parku na Kraví hoře. Pod tlakem veřejnosti (petici tehdy podepsalo přes 5,5 tisíce lidí) v květnu 2013 ustoupil investor od svého záměru změnit část plánovaného parku Kraví hora na stavební plochu. Návrh aktualizace územního plánu předkládaný nyní úředníky náměstka Macka se pokouší tento záměr opět legalizovat. Bude-li schválena regulace zeleně podle tohoto návrhu, bude moci tento investor požádat o povolení stavět.

 

Kvalita bydlení na mnoha místech Brna bude ohrožena příliš hustou a intenzivní zástavbou. Například na Majdalenkách na Lesné má být i přes soudní odmítnutí povoleno investorovi zvednout výšku nového domu ze 4 až na 16 pater [2]. Podobně nevhodný je také návrh na území Jundrova, kde v lokalitě pod ulicí Dubová má být nově umožněno stavět až pětipatrové domy, přitom zde naprosto chybí možnost odpovídajícího dopravního napojení [3].

 

Nově má být povoleno stavět velká reklamní zařízení – osvětlené bigBoardy a megaBoardy – už od 50 metrů vzdálenosti od obydlí. Tyto stavby nejenže prokazatelně zhoršují soustředěnost řidičů a přispívají k dopravním nehodám, ale vážně narušují také kvalitu bydlení, protože v noci svítí lidem do oken. Zelení navrhují rozšířit ochranné pásmo kolem domů na 200 metrů.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Návrh aktualizace je největším útokem na ochranu zeleně v Brně od poloviny 90. let. Umožnil by zmenšování parků ve prospěch obchodů a jiných čistě komerčních záměrů. Klidné bydlení na řadě míst Brna zase ohrozí nepřiměřeně intenzivní zástavba v okolí, nová parkoviště uvnitř zelených vnitrobloků nebo obří reklamní megaboardy v blízkosti domů.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486

Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov, tel: 606 711 645

 

Poznámky:

 

[1] Zatímco nyní je v parcích možno stavět pouze přesně vyjmenované objekty: hřiště, odpočivadla, altánky, veřejné WC, apod., nově by územní plán připustil v zeleni budování veškerého komerčního vybavení: zařízení a staveb pro obchod a služby. Viz např. strana 278 textové části odůvodnění aktualizace územního plánu.

 

[2] Intenzita využití území u ulice Dusíkova se má zvednout z původní hodnoty indexu 0,6 na 2,2, což odpovídá nárůstu ze 4 až na 16 pater.

 

[3] Lokalita pod ulicí Dubovou je plochou určenou pro zástavbu bytovými domy, intenzita využití plochy se však má zvednou ze stávajícího indexu 0,4 na více než dvojnásobných 0,9.