15. 12. 2021

Bez jakékoliv informační kampaně zůstala v Brně celorepubliková akce s názvem Milostivé léto, díky které se z dluhové pasti mohou dostat všichni zadlužení Češi, kteří od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 splatí svůj původní dluh a tisícikorunu jako odměnu exekutorovi. Věřitelé jim pak odpustí veškeré penále a další poplatky. K akci, která platila původně pro veřejné instituce včetně samospráv a jimi vlastněných organizací, se přidala i řada firem. Možnost využít Milostivého léta mají i dlužníci brněnských městských firem. Vedení města Brna se ale rozhodlo na akci neupozorňovat a dlužníky o možnosti oddlužení neinformovat.  

Zatímco například v Praze oddlužovací akci Milostivé léto vedení města aktivně propaguje, v Brně je ticho po pěšině. Dopravní podnik města Brna přitom eviduje takřka 18 tisíc exekucí u pěti tisíc lidí. Dosud se však k Milostivému létu přihlásilo jen několik desítek dlužníků. Pražský dopravní podnik přitom eviduje stovky lidí, kteří o oddlužení stojí. „Město, DPMB, ani nikdo další se na úrovní brněnské samosprávy aktivnímu oslovování dlužníků v exekucích nevěnuje. Vedení městské části Brno-střed na zastupitelstvu přiznalo, že aktivně s dlužníky nejedná a ani to neplánuje. Neoslovuje je adresně, například dopisem, ani nepřipravilo žádnou oficiální informační kampaň, kdy by bylo možné využít například to, že městská část pravidelně do všech poštovních schránek rozesílá Zpravodaj městské části,” uvedl zastupitel Brna-střed a spolupředseda brněnských Zelených David Oplatek.  

Přístup radnice podle něj nejlépe vystihlo vyjádření předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Ladislavy Macurové. Ta prohlásila, že informování dlužníků je především věcí exekutorů, kteří danou exekuci řeší. Přitom exekutoři tvoří v rámci Milostivého léta tu nejméně motivovanou skupinu, neboť vyšší počet ukončených exekucí pro ně znamená nižší zisky. „Vyzýváme proto vedení města Brna, aby podobně jako vedení Prahy přistoupilo k aktivnímu oslovování dlužníků nejlépe formou dopisu či alespoň skrze své obvyklé informační kanály včetně sociálních sítí,“ řekl David Oplatek.