17. 5. 2020

Prodej Bílého domu je brněnský evergreen a poslední vývoj aktuálně shrnuje skvělý článek v Deníku Referendum.

Bílý dům je zkouškou, jak si vážíme vlastní historie, kultury a veřejného prostoru. Za současnou hrozbou jeho likvidace stojí předsudky, liknavost a nezájem stávajícího vlastníka i konzervativní přístupy v rámci památkové péče.

V povědomí části společnosti bohužel stále nemá poválečná architektura hodnotu a tudíž si nezaslouží patřičnou ochranu. Pochybnosti o poválečné architektuře bývají účelově podpořené „temným“ zadavatelským pozadím v podobě totalitního režimu. A Bílý dům jako někdejší sídlo Městského výbor KSČ je toho příkladem par excellence.

Je tomu ale právě naopak: zachování této budovy je důležité i proto, aby nedocházelo k bezhlavému mazání historické paměti. Bílý dům navíc dokázal překrýt tuto etapu novou, polistopadovou identitou a prokázal tím vlastní životaschopnost: jedná se o městotvorný a multifunkční veřejný objekt, který v Brně nemá srovnání.

Dalším problémem je, že město Brno nedostatečně informuje veřejnost o důvodech jeho prodeje, stejně jako o záměrech a plánech, co s tímto objektem a parcelou zamýšlí dál. Nabízí se srovnání se současnou privatizací nemovitého majetku města: s prodejem bytových domů, který současná koalice v čele s ODS realizuje bez strategického postupu.

V případě prodeje Bílého domu soukromým developerům nelze doufat v citlivé zacházení s touto jedinečnou architekturou ani v zachování stávajícího veřejného užívání objektu.

„Usilujme o zachování historické, kulturní a architektonické hodnoty Bílého domu a veďme diskusi nad tím, co s objektem a prostorem dál. Aktuálně sílí hlasy veřejnosti i odborníků o jeho zachování, teď čekáme na vyjádření zástupců města,“ vyzývá kurátorka a členka vedení brněnských Zelených Marika Kupková.