7. 3. 2014

Brno, čtvrtek 13. června 2013

Vedení města nechalo zveřejnit návrh Aktualizace územního plánu [1]. Výjimečně rozsáhlý dokument je pro laiky naprosto nepřehledný a nesrozumitelný. Vedení radnice však úplně rezignovalo na snahu občanům srozumitelně vysvětlit, o co se jedná. Přitom jde často o změny, které se výrazně dotknou jejich života. Spolu s důležitými opatřeními jako je protipovodňová ochrana, mají být nenápadně schváleny i mnohé odkládané kontroverzní záměry soukromých developerů [2]

Město naprosto rezignovalo na vysvětlování územního plánu občanům. Zveřejněny jsou jen mnohasetstránkové odborné dokumenty, pro běžnou veřejnost naprosoto nesrozumitelné. Chybí jakýkoliv návod pro veřejnost, jak se v dokumentu vyznat a jak mu rozumět. Právě zde se ukazuje, že Brnu chybí hlavní architekt, odborná autorita, která je schopna územní plán vysvětlovat veřejnosti.

Hlavním nedostatkem Aktualizace je, že spolu s důležitými změnami jako je stanovení protipovodňové ochrany nebo sítě cyklotras jsou protlačovány parciální soukromé záměry  developerů. Znovu se tak otevírá například kauza Obzor na Lesné, kde developer prosazuje intenzivní zástavbu naproti stávajícím domům na Fillově ulici. Razantně zvýšit se má intenzita zástavby v Jundrově pod Dubovou. Pro výstavbu dalšího obřího hypermarketu se má uvolnit plocha hned za kontrovezním Bauhausem v Ivanovicích.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených, k tomu uvádí:

„Důležitý krok jako je závazné stanovení protipovodňové ochrany se má stát nosičem pro spoustu kontroverzních záměrů soukromých developerů. To považuji za nepřijatelné. Navíc vedení města naprosto rezignovalo na to, že by občanům chystané změny jakkoliv vysvětlovalo. Brnu evidentně chybí hlavní architekt.“

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených Brno, tel: 732 565 042

 

Poznámky:

[1] Rozsáhlý dokument Aktualizace územního plánu je zveřejněn zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/

Připomínky k jeho podobě mohou občané podat do 22. července 2013.

[2] Příklady tří kontroverzních developerských záměrů obsažených v Aktualizaci územního plánu:

Lokalita Obzor na Lesné: záměrem developera je vystavět na místě stávajícího centra občanské vybavenosti velký multifunkční objekt s byty. Záměr budí dlouhodobě nevoli lidí bydlících na Fillově. Přestože na podzim 2010 došlo k dohodě s občany na přijatelném omezení rozsahu záměru, do aktualizace územního plánu je zařazen ke schválení návrh developera v původním rozsahu.

Lokalita pod Dubovou v Jundrově je území dlouhodobě stanovené pro zástavbu domy rodinného typu. Dle návrhu Aktualizace územního plánu má dojít k více než dvojnásobnému zvýšení intenzity budoucí zástavby (zvýšení indexu podlažních ploch z 0,5 na 0,9).

Lokalita “Bauhaus v Ivanovicích”: poté, co byl i přes hlasité protesty místních občanů a ignorování požadavků územního plánu postaven hypermarket Bauhaus v Ivanovicích, je do Aktualizace územního plánu zahrnuta změna, která umožní za tímto hypermarketem postavit ještě jeden, minimálně stejně tak veliký.