27. 9. 2018

Zelení chtějí, aby Brno bylo atraktivní živou metropolí a dobrou adresou. Usilujeme o to, aby město poskytovalo zdravé a bezpečné bydlení všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatel.

V současnosti město vlastní zhruba 26 tisíc bytových jednotek, což představuje přibližně 15 % veškerého bytového fondu v Brně. Tyto byty město prostřednictvím městských částí pronajímá lidem za dostupnou cenu, tedy levněji, než je tržní komerční nájemné, zároveň však za cenu, která umožňuje řádnou správu bytových domů tak, aby nechátraly. Zelení považují poskytování dostupného nájemního bydlení za důležitou součást sociální politiky města, a proto chtějí alespoň patnáctiprocentní podíl městských nájemních bytů v Brně udržet. To znamená nezbavovat se velkých bytových domů a zároveň stavět další.

Množství nové bytové výstavby je v současnosti výrazně nižší než očekávání a potřeby obyvatel města. Zároveň se v posledních 5 letech staví převážně dražší byty a nová výstavba se tak stává pro stále větší část domácností ekonomicky nedostupnou. Hlavní rolí města je stavět byty finančně dostupné zejména pro ty obyvatele, kteří nedosáhnou na komerční hypotéky. Chceme se zaměřovat také na výstavbu bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami, jako jsou senioři a lidé se zdravotním handicapem. Zapomínat nebudeme ani na startovací byty pro mladé páry a rodiny.

Při vytváření nových příležitostí pro bydlení chceme využít v první řadě komplexních rekonstrukcí bytových domů na městských parcelách. K zastavění novými bytovými domy využijeme také proluk a brownfieldů nejen v centru města. K výstavbě nových městských bytových domů využijeme již nyní vytipovaných a k rozvoji připravovaných lokalit v různých částech města, kde bytovou výstavbu dlouhodobě předpokládá platný územní plán. Mezi nejvýznamnější z nich patří lokalita Kamenný vrch v Novém Lískovci, Západní brána podél ulice Jihlavské nebo jižní čtvrť kolem ulice Opuštěné. S ohledem na tyto územní možnosti, je reálné naplnit náš plán do pěti let postavit 1000 nových bytů.

Kde na to vzít a jak začít?

V roce 1996 město Brno zřídilo Fond bytové výstavby, který byl až do nedávna plněn především z prodeje obecních bytů a sloužil k investicím do nových bytových domů, včetně potřebné infrastruktury. Další velký výprodej městského bytového fondu však již není rozumný, a je proto nutné zajistit další zdroje pro bytovou výstavbu.

Zelení navrhují využít vícezdrojového financování. Jak z vlastních prostředků města, tak především důsledným využíváním možností finanční podpory ze strany státu (aktuálně připravuje ministerstvo pro místní rozvoj) a levných dlouhodobých úvěrů od evropských bank, na které město dosáhne. Bytové domy jsou trvalou hodnotou, jejichž životnost, a tedy i přínosy a příjmy dalece přesahují dobu splácení úvěru.

Aby se tak mohlo stát, je zcela nezbytné, aby město vytvořilo podmínky pro intenzivní přípravu a rychlou realizaci plánů na výstavbu nových bytových domů. Založíme stálý multioborový tým pracovníků, kteří budou zodpovědní za plánování, projektovou přípravu a zajištění financování městské bytové výstavby, a to například v rámci Kanceláře architekta města. V prvních třech měsících nového volebního období tak vznikne detailní realizační plán jak nové výstavby, tak rekonstrukcí stávajících bytových domů.