15. 9. 2013

Jitka Seitlová získala během svého působení v Senátu kredit přední odbornice na státní a veřejnou správu, stejně intenzivně však bojovala za lepší kvalitu prostředí, účast veřejnosti na rozhodování a ochranu základních práv. Na její návrh byl ustanoven institut veřejného slyšení Senátu nebo zavedeny v ČR první zákonná opatření proti domácímu násilí.
Jako zástupkyně ombudsmana nahlédla do osudů stovek lidí, kterým se snažila pomoci. V průběhu mandátu (až do dubna 2013) také provedla z vlastní iniciativy řadu šetření, které vyústily v realizaci nápravných opatření, zejména v oblasti nefunkčnosti systému vyplácení sociálních dávek, příčin a možností zlepšení katastrofální kvality ovzduší na Ostravsku nebo současného stavu slabých protipovodňových opatření.

Hájím úctu k člověku a právo na straně spravedlnosti.

Jitka Seitlová

Seitlová

3x Proč volit Jitku Seitlovou?

  • Má dlouholeté zkušenosti v nejvyšší politice, kde nesloužila kartelům ale právu na důstojný, bezpečný a kvalitní život, každého jednotlivého člověka.
  • Řeší zásadní a dlouhotrvající problémy: dostupnost a vymahatelnost práva, fungování veřejné správy a ochranu dalších základních práv občana např. ochrany vlastnictví nebo účinnější ochranu spotřebitele.
  • Umí se postavit nespravedlnosti. Prokázala to jako senátorka, stejně jako v roli zástupkyně veřejného ochránce práv.