28. 5. 2014

Mezi stovkami změn, které tvoří obří chaotickou Aktualizaci brněnského územního plánu, se skrývají desítky drobných změn legalizujících černé stavby i spekulace s pozemky, varují zelení. Jsou to změny, které nebyly obsahem zadání a do výsledného návrhu se dostaly v tichosti, tak aby nevzbudily pozornost veřejnosti.

Klasickým příkladem pozemkové spekulace je přeměna zahrádek mezi Komínem a Žabovřeskami na lukrativní parcely pro developerskou výstavbu bydlení [1]. Nestavební pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora skoupila firma Avrioinvest. V rámci Aktualizace územního plánu se tyto pozemky mají najednou stát stavebními. A to bez toho, že by v zadání Aktualizace byl jakýkoliv pokyn ke změnám či prověření právě této lokality. Obdobný případ lze najít například v Husovicích, nebo u Brněnské přehrady, kde se plocha určená pro rekreační zeleň má najednou stát stavební plochou pro komerční obchody a služby.

Obří balík změn nazvaný Aktualizace obsahuje i desítky případů, kdy „drobná“ změna územního plánu zajistí legalizaci soukromých bazénů, hřišť i celých rodinných rezidencí postavených bez potřebných stavebních povolení, tzv. načerno. Nejvíce takových případů je v okolí Brněnské přehrady, například v lokalitě Čihadla [2], ale i v městských částech Jehnice, Ořešín, Ivanovice a dalších.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Připravovaná aktualizace je ukázkou kmotrovského přístupu k územnímu plánování. Stejným postupem, jako si náměstek Macek zpětně legalizoval svou rodinnou chatu na přehradě, se nyní chystá prosadit legalizaci desítek černých staveb po Brně. Bez opory v projednaném zadání převádí vybrané nestavební pozemky zeleně a zahrádek na lukrativní stavební parcely. Zastupitelstvo by takové podezřelé změny mělo jednoznačně odmítnout.“

Obří balík změn brněnského územního plánu, ke kterému přišlo téměř dva tisíce připomínek a námitek veřejnosti, bude podle aktuálního plánu magistrátních úředníků projednáván 11. června v Radě města Brna a následně 17. června na veřejně přístupném jednání Zastupitelstva města Brna, kde k němu mohou vystoupit i občané.

Poznámky:

[1] Pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora mezi Komínem a Žabovřeskami se mají změnit na stavební pozemky pro bydlení. Většinu jich v lokalitě vlastní developerská firma Avrioinvest. (Předmětné pozemky jsou v obrázku vpravo vyznačeny oranžovou barvou a kódem .BR, 4.30, nalevo v aktuálně platném územním plánu jsou vedeny jako zemědělský půdní fond – zahrádky)

zahradky

 

 

 

 

[2] Změny v lokalitě Čihadla nad Brněnskou přehradou spočívají v převedení pozemků zahrádek na pozemky pro rodinnou rekreaci (.RR), nově nastavené regulativy však umožňují stavět zde i rozsáhlé rezidence s vilami pro bydlení. Současný stav zástavby ilustruje letecký snímek níže.

cihadla

 

 

 

 

 

cihadla_foto