Martin Ander

náměstek primátora města Brna

Vystudovaný matematik, matematiku a statistiku vyučoval na Přírodovědecké fakultě MU. Bývalý ředitel Hnutí DUHA, jeden ze zakladatelů občanské organizace Nesehnutí a Koalice pro nádraží v centru. V minulosti byl členem předsednictva Zelených, v současnosti vykonává funkci předsedy Městské organizace Strany zelených v Brně. V letech 2007–2010 a od roku 2014 působí jako náměstek primátora města Brna. V této funkci má na starost oblast rozvoje města, která zahrnuje územní plánování, životní prostředí a vodní a lesní hospodářství.

V této funkci se zasloužil zejména o inciování projektu vyčištění Brněnské přehrady, která se díky tomu stala opět místem pro rekreaci, sport a výlety tisíců Brňanů, zahájení prací na projektu zpřístupnění a revitalizace nábřeží brněnských řek a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Prosadil zlevnění šalinkaret na brněnskou MHD a Brno díky jeho práci na rozvoji zeleně získalo zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst.

Ve volném čase rád plave a hraje hokej, jezdí na kole a na in-line bruslích, cestuje.

Jana Drápalová

starostka MČ Brno-Nový Lískovec

Vystudovala vysokou školu zemědělskou a po jejím skončení pracovala jako zootechnička. Od roku 1991 působila v Českém svazu ochránců přírody, podílela se na vzniku ekologického poradenství v Brně, věnovala se hlavně tématu odpadového hospodářství.

V roce 1994 byla poprvé zvolena do zastupitelstva města Brna jako nezávislá na kandidátce Zelených a od té doby se nepřetržitě pohybuje v brněnské komunální politice. V období 2004–2008 byla a v současné době je zastupitelkou Jihomoravského kraje, od roku 2004 zastupitelkou města Brna a od roku 2002 je starostkou městské části Brno-Nový Lískovec. Za jejího působení byly v Novém Lískovci modernizovány všechny obecní byty v panelových domech, které nyní mají nízkoenergetický standard, základní a mateřské školy. Nový Lískovec mimo jiné obnovil historický lesopark nad ulicí Raisova a vybudoval nový park pod ulicí Plachty, zmodernizoval školní sportoviště a otevřel je veřejnosti.

Tématem Jany Drápalové je kvalita života ve městě, otevřená radnice a podpora místních spolků a sdružení. Ve volném čase se věnuje sportu, zejména cyklistice, a proto je pro ni důležité i téma podpory cyklistické dopravy v Brně.

Ivana Fajnorová

starostka MČ Brno-Jundrov

Vystudovala chemickou průmyslovku, do funkce starostky byla uvolněna ze zahraniční personální společnosti, kde pracovala jako konzultantka. Od roku 2010 působí jako starostka městské části Jundrov. Zelená kandidátka, v jejímž čele stála, získala v druhém volebním období 52 procent hlasů. Od roku 2014 je členkou Zastupitelstva města Brna, místopředsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna, předsedkyně Kulturní komise Rady města Brna. Město Brno zastupuje ve Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje, kde je místopředsedkyní správní rady.

Mezi její priority patří kulturní témata a témata sociální, spojená zejména se seniory a mladými rodinami.

Ve volném čase se věnuje chůzi, plavání, jízdě na kole nebo četbě.

Milada Blatná

starostka MČ Brno-Komín

Vystudovala Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a sociální pedagogiku na IMS Univerzity Tomáše Bati. V minulosti pracovala jako knihovnice, učila na střední škole, zabývala se vzděláváním dospělých a personalistikou.

V zastupitelstvu městské části zasedá od roku 2006. Na podzim roku 2014 se stala starostkou. Podařilo se jí realizovat projekty výstavby modulární školky, obnovy zeleně, množství akcí a aktivit, které významně zvýšily příležitosti pro setkávání občanů. Zaměřuje se aktivizaci seniorů, v Komíně se například otevírá pobočka U3V pro seniory. Připravila projekt nástavby a přístavby základní školy a rekonstrukce bazénu za zhruba 40 milionů, který bude realizován na začátku roku 2019.

Ve volném čase se věnuje vnukovi, dobré knize a miluje výlety do přírody.

Jasna Flamiková

místostarostka MČ Brno-střed

Vystudovala ochranu životního prostředí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Po mateřské pracovala jako ředitelka Nadace Veronica. Je zakladatelkou sítě Obchodů Nadace Veronica, které vrací použité věci zpátky do života. Ve Straně zelených působí od roku 2004, třetí volební období je zastupitelkou městské části Brno-střed. Mezi její výrazné počiny v roli zastupitelky v minulosti patří snaha o transparentnost radnice či zorganizování celostátní petice proti hazardu v roce 2008. Tato petice stála u zrodu dalších aktivit vedoucích k omezení hazardu.

Od posledních voleb je místostarostkou Brna-středu pro dopravu, obchod, služby a životní prostředí. Projekty a problémy projednává a řeší ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Na Brně-střed se zasloužila o zlepšení péče o zeleň, výsadbu nových stromů a revitalizaci několika parků. Obnoveny byly například park na Křídlovické/Zahradnické, který získal ocenění v soutěži Park roku, parčík na Dřevařské/Botanické nebo park na Mendlově náměstí s veřejnými toaletami. Na Poříčí nechala vysadit habrovou protihlukovou stěnu, uvedla v život program adopce zeleně. V koordinaci s dalšími subjekty se jí podařilo omezit černý výlep v centru města a dosáhnout zlepšení stavu přednádražního prostoru. Prosadila umisťování barevných kontejnerů zájemcům přímo do domů pro usnadnění třídění a pilotní projekt sběru bioodpadu. Nastartovala oživení a rozvoj Zelného trhu a zvýhodnění místních zemědělců a producentů. Nastavila omezení používání herbicidů při úklidu chodníků, většina území Brna-střed se tak již uklízí zdravěji a bez chemie. Realizovala projekt Bezpečné cesty do škol. Prosadila opravy cestní sítě na Kraví hoře, některé cykloobousměrky a opatření ke zklidňování dopravy. S velkou péčí se věnovala přípravě rezidentního parkování a jeho projednání s veřejností tak, aby bylo vstřícné k lidem.

Je členkou Českého svazu ochránců přírody, správní rady Nadace Veronica, Rady Veřejné zeleně města Brna a čestnou členkou Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Je nadšenou cyklistkou, zahrádkářkou, příznivkyní osobního rozvoje a zimního koupání. Ráda čte, luští sudoku, chodí do přírody a do divadla.

Petr Machálek

místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

Vystudoval politologii a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Bývalý ředitel Hnutí DUHA a zakladatel Koalice za snadné dárcovství. Ve Straně zelených působí od roku 2006, je členem Rady městské organizace v Brně. Třetí volební období je zastupitelem městské části Brno-Žabovřesky, současně zde působí jako místostarosta. Dále se věnuje podpoře neziskových organizací, v České republice i zemích bývalého Sovětského svazu, zaměřuje se na jejich financování a rozvoj.

Od roku 2014 je místostarostou MČ Brno-žabovřesky pro oblast životního prostředí, odpadů a dopravy, sociálních věcí a školství. V těchto oblastech se kromě jiného povedlo zavést mobilní svoz bioodpadu ze zahrad a zahrádek, masivně investovat do technického zázemí škol, školek a školních jídelen, otevřít nebo rekonstruovat 2 sportovní hřiště (s volným vstupem pro veřejnost), provést inventurizaci zeleně a skokově navýšit prostředky na ozeleňování veřejných prostranství s pilotními projekty revitalizací zeleně na vybraných místech a nebo vhodně obměnit a stabilizovat vedení žabovřeských mateřských školek.

Ve volném čase se věnuje svým dětem, poslechu audioknih, cestování po méně obvyklých destinacích a saunování.