9. 2. 2017

Brněnští zelení zásadně nesouhlasí se záměrem silnice, která by protnula hojně využívanou vycházkovou oblast kolem Medláneckého letiště. Návrh, který byl veřejností silně kritizován už jako součást některých variant dříve připravovaného územního plánu, nyní opět oživila studie, kterou si zadala městská část Kníničky za účelem hledání trasy pro svůj dopravní obchvat. Přitom kontroverzní silniční propojení směrem na Medlánky a Královo Pole není součástí samostatného obchvatu Kníniček. Zároveň však hrozí vážně poškodit oblíbenou rekreační oblast a cenné přírodní hodnoty území.

milada-blatna„Respektujeme potřebu Kníniček najít obchvat, který by odvedl hustou dopravu ze stávajícího průtahu jejich městskou částí, zásadně však nesouhlasíme s tím, aby na něj navazovaly jakékoliv další silnice, které budou znamenat poškození cenného rekreačního území na severu Komína. Trasa silnice razantně a necitlivě protíná oblíbenou a hojně využívanou rekreační oblast v severní části MČ Komín.“ řekla Milada Blatná, starostka Městské části Brno-Komín.

martin-ander„Záměr výstavby silnice přes oblíbenou vycházkovou oblast kolem Medláneckého letiště považuji za jednoznačně škodlivý. Tato lokalita je dlouhodobě chráněna územním plánem jako přírodní a klidová. Budu prosazovat, aby tomu tak bylo i v novém územním plánu města Brna,“ dodává Martin Ander, náměstek primátora pro územní plánování a životní prostředí.

Oblíbená vycházková oblast kolem Medláneckého letiště je dlouhodobě chráněna územním plánem jako jeden z tzv. zelených klínů, kterým prostupuje krajina do města. V jeho okolí či přímo na jeho území se nachází velmi cenné přírodní památky a rezervace, které by záměrem silnice byly nenávratně poškozeny. Předně jde o jedinečnou, více než tříhektarovou Syslí rezervaci, Přírodní památku Medlánecké kopce a nástup do Přírodního parku Baba. Poškozeny by ale byly i chráněné významné krajinné prvky (VKP) jako je starý ovocný sad Sítí, Komínský vršek (Panský kopec) nebo lesní celek vrchu Bosně. Navrhovaná trasa silnice se zároveň dotýká prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), do kterých město nedávno investovalo veřejné prostředky, včetně dotací z fondů EU. Městská část Brno-Komín zajišťuje následnou péči o výsadby v Komínské rokli a doplněné výsadby V Zátiší (realizováno z fondů EU).

Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu, MČ Brno-Kníničky

kninicky silnice medlanky