7. 3. 2014

Brno, pondělí 24. února 2014

 

Co nejrychlejší zavedení nízkoemisní zóny v centru Brna požadují zelení. Jedině omezení vjezdu pro nejvíce znečišťující automobily dokáže řešit katastrofální situaci na Úvoze , Kotlářské, Kolišti a dalších frekventovaných ulicích v centru města. Vzduch zněčištěný jemným prachem tu ohrožuje zdraví desítek tisíc Brňanů, včetně dětí. Vedení města už se musí přestat vymlouvat a začít problém řešit.

 

Legislativa, která umožňuje obcím zavádět na svém území nízkoemisní zóny již platí téměř rok [1]. Přesto vedení města nebylo dosud schopno předložit do projednávání návrh na vyhlášení nízkoemisní zóny. Přitom stav ovzduší kolem frekventovaných ulic v centru města je katastrofální. V loňském roce byl překročený zákonem daný hygienický limit celkem 70 dní, přitom zákon připouští jen 35. V letošním roce bylo obvzduší v Brně silně znečištěné už zhruba 20 dní. Poslední důkaz o nebezpečnosti vzduchu kolem frekventovaných ulic v centru města přineslo minulý týden měření dánského experta Kaare Press-Kristensena, který do Brna přijel na pozvání Centra pro životní prostředí a zdraví. Například na Úvoze naměřil několikanásobné překročení norem běžných v evropských městech [2]. Vzduch znečištěný ultrajemnými prachovými částicemi ohrožuje desítky tisíc Brňanů. Velmi jemné částečky prachu se dostávají až do krve, poškozují stěny cév a způsobují vážná onemocnění.

 

Řešením, které zelení navrhují, je zavedení nízkoemisní zóny v centru města. Šlo by o vymezení dopravně nejzatíženějšího území ve středu Brna, kam by byl omezen vjezd automobilů s nejvyššími emisemi. Technické podrobnosti stanovuje nařízení české vlády, které platí od března loňského roku. Podobné nízkoemisní zóny jsou už řadu let zavedeny v mnoha německých městech, včetně našeho partnerského Stuttgartu, kde chrání ovzduší v centru města již šest let.

 

Vedení města však situaci zatím prakticky neřeší. Místo aby příslušní náměstci priátora přišli s návrhem vymezení ulic v centru, kde bude vyhlášena nízkoemisní zóna, zastavili v roce 2011 i nadějně rozjetý projekt prachových filtrů pro autobusy MHD a vozidla komunálních služeb.

Místo hledání rychlého řešení nabízejí výstavbu dalších a dalších silnic. Žádný dopravní model však zatím neprokázal, že by po výstavbě těchto silnic došlo ke snížení dopravy např. na Úvoze pod dnešní kritické hodnoty.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Požadujeme, aby nízkoemisní zóna v centru města byla zavedena ještě letos. Znečištěný vzduch ohrožuje zdraví desítek tisíc lidí, řešení nelze odkládat. Téma chceme otevřít hned na nejbližším jednání zastupitelstva.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486.

 

 

 

Poznámky:

 

[1] Novela zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla schválena v září 2011. V §14 popisuje podmínky zavádění nízkoemisních zón v obcích. Navazující vládní nařízení č. 56/2013, které stanovuje příslušné emisní kategorie a pravidla pro označování vozidel plaketami, je účinné od 23. března 2013.

 

[2] Přístroj, se kterým dánský expert prováděl měření v Brně, umožňuje zjišťovat množství ultrajemných prachových částic o velikosti kolem 0,1 mikrometru. České hygienické normy však stanovují limity pouze pro větší částice, tzv. PM10 o velikosti 10 mikrometrů. Závazné limity pro množství ultrajemných částic v ovzduší Česká republika zatím nemá. To umožňuje některým úřadům tvrdit, že situace není tak vážná.