13. 1. 2015

Dobrý den. Níže předkládám moje plánované aktivity na tento týden. Kromě těch, které se týkají mého úřadu, je potřeba zmínit i čtvrteční Krajskou konferenci Strany zelených, kde se nebudeme jen ohlížet zpět za uplynulým (mimochodem docela úspěšným) rokem, ale především nastiňovat strategii jihomoravských Zelených do dalších dvou let.

Můj plán na 3. týden (12.-16. ledna 2015)

1. Územní plánování

  • hlavní téma tohoto týdne
  • v pondělí plánuji schůzku se členy České komory architektů ohledně možné spolupráce na přípravě urbanistické soutěže na rozvojovou oblast tzv. jižního centra s variantou „nádraží pod Petrovem“ – tutéž věc budeme projednávat také s kolegy radními, protože město má možnost získat bezplatnou pomoc od Společnosti Petra Parléře, pokud se tento týden včas přihlásí do vypsané soutěže
  • čeká mě setkání s několika starosty a zastupiteli z různých městských částí (Kníniček, Tuřan, Brna-severu, Bystrce, Maloměřic a Obřan) – se všemi budeme probírat jejich potřeby v oblasti územního plánu. O podrobnostech dám vědět na svém FB profilu
  • vrcholem týdne ale jistě bude pátek 16.1. a nařízené jednání u Krajského soudu o žalobě na Aktualizaci územního plánu
    • tento obří nepřehledný balík stovek změn, který jsme jako opozice v červnu 2014 kritizovali, napadlo žalobou v listopadu několik brněnských sdružení. Ať už soud rozhodne jakkoliv, budu muset vzniklý stav okamžitě řešit (buď zahájit opravu chyb, které Aktualizace v územním plánu způsobila, nebo zahájit proces, který pro Brno důležité a nekontroverzní věci do územního plánu opět vrátí)

2. Kvalita ovzduší a problematika odpadů

  • s vedoucím odboru životního prostředí budeme probírat jak zlepšit a zpřehlednit informovanost lidí o aktuálním stavu ovzduší
  • padnou první úkoly ve věci přípravy na zlepšení podmínek pro třídění kompostovatelného odpadu z domácností (ten totiž tvoří zhruba třetinu veškerého domovního odpadu a podaří-li se nám jej efektivně třídit, můžeme tím výrazně zvýšit míru recyklace odpadů v Brně a tím i ušetřit v městském rozpočtu).

3. Další

Z událostí spíše reprezentačních mě v příštím týdnu čeká:

  • večeře se zástupci partnerských měst ze zahraničí, kteří se do Brna přijedou prezentovat na veletrh Regiontour (začíná ve čtvrtek)
  • účast na zasedání České komory architektů, které se koná v pátek odpoledne v nově opravené vile Stiasstny v Pisárkách.