4. 1. 2015

Martin_AnderToto je první zápis do mého zápisníku náměstka pro územní rozvoj a životní prostředí. Jeho cílem je seznámit veřejnost s mou prací na následující čtyři roky, mými cíli i kroky, které k nim povedou.

Tady jsou mé priority:

Dotáhnu myšlenku „městského architekta“, který dá Brnu jasnou vizi i strategii rozvoje. Renomovaná instituce, která se nelehkého úkolu ujme, vzejde z veřejné soutěže. Jakožto nestranický subjekt bude mít prostor pro realizaci své vize v delším horizontu, než je jedno volební období, což město velikosti a důležitosti Brna prostě potřebuje.

Úkol číslo dvě je nasnadě už léta: Brno si zaslouží moderní a plnohodnotné nádraží. Zatímco scifi varianta minulého vedení města chce odsunout strategický uzel bokem, Strana zelených vždy prosazovala nádraží v centru města. Proto zajistím vznik plnohodnotné studie této varianty, aby se mohli obyvatelé Brna sami rozhodnout v referendu nikoliv jen na základě pocitů a marketingových masáží, ale i po prostudování všech pro a proti.

Jihomoravský kraj se po Ostravsku honosí nejšpinavějším ovzduším. Do řešení tohoto problému se nechce žádnému populistovi, protože to nutně znamená omezování provozu aut v centru města. Strana zelených pracuje na systémovém řešení, které situaci zlepší. Podpoříme využívání MHD např. zlevněním šalinkaret.

Můj plán na 2. týden (5.-9. ledna 2015)

1. institut městského architekta pro Brno

– finální zadání pro rešerši, která podrobně popíše, jak takové instituty pracují v jiných městech (Praha, Plzeň, Ostrava, Bratislava apod.). Podle této studie bude Rada města rozhodovat, jaké kompetence dát podobnému institutu v Brně
– Mám v plánu se sejít s bývalým odborným vedoucím pražského IPR, arch. Hniličkou
– Se společností Petra Parléře budu řešit možnost uspořádat v dubnu tohoto roku v Brně setkání městských urbanistů a architektů z měst v ČR

2. nádraží

– S náměstkem Mrázkem buud jednat o koordinaci přípravy podkladů pro studii proveditelnosti na přestavbu ŽUB
– Mám v plánu se sejít se zástupci České komory architektů
– Mám v plánu se sejít s architektem Kynčlem (organizoval pro město poslední otevřenou urbanistickou soutěž – Římské náměstí)
– Sejdu se se společností Petra Parléře, která vydala výzvu městům, aby se hlásili do soutěže o nejzajímavější architektonickou soutěž

3. ovzduší

– společně s odborem životního prostředí dokončíme podobu speciální webové stránky, kde občané Brna rychle najdou veškeré informace o aktuálním stavu ovzduší a užitečné rady, jak se chovat (chránit) v případě zhoršené kvality ovzduší

4. Další aktivity:

– v úterý 6.1. jedná Rada města Brna, na programu má mj. také projednání výsledků výběrových řízení na ředitele/-ku Muzea města Brna a Divadla Radost
– ve středu 7.1. v poledne přijmu vzácnou návštěvu – honorárního generálního konzula ČR v USA pana Raymonda Snokhouse, který je momentálně v Brně na návštěvě. Budeme mluvit především o možnostech prezentace Brna v zahraničí, výsledcích posledního kola soutěže pořádané starostou New Yorku pro evropská města atd.
– v nadcházejícím týdnu také klub Strany zelených navrhne několik nezávislých odborníků, kteří by měli posílit komise Rady města Brna