13. 3. 2014

Starostové půjdou na kobereček před politickou komisi kvůli nesouhlasu s aktualizací územního plánu

Brno, čtvrtek 13. března 2014

Rada města Brna pověřila komisi složenou z politiků ODS a ČSSD, aby řešila konflikty s městskými částmi týkající se aktualizace územního plánu. Zelení považují toto rozhodnutí za zásadní chybu, politici by neměli takto zasahovat do odborného procesu vypořádání připomínek. O aktualizaci územního plánu by měli s městskými částmi vyjednávat nezávislí úředníci a ne politická komise složená ze zastupitelů radniční koalice. Takový postup nemá oporu ani ve stavebním zákoně, což může vést ke zneplatnění celého procesu. Zároveň to ještě více oslabuje důvěru městských částí v to, že se domohou řádného projednání svých nesouhlasných stanovisek.

Rada města Brna pověřila svým rozhodnutím z 5. března 2014 pracovní skupinu složenou výhradně z politiků ODS a ČSSD, aby vedla dohodovací řízení s městskými částmi. Skupinu vede náměstek Macek a jejím úkolem je jednat se zástupci městských částí o řešení nesouhlasných stanovisek s aktualizací územního plánu. Vypořádávání připomínek je čistě odborným procesem, zřízení politické komise znamená zásadní zasahování politiků do tohoto procesu. Vypořádávání připomínek na politické úrovni navíc nemá oporu ve stavebním zákoně, což se v minulosti již potvrdilo při podobném jednání na úrovni Jihomoravského kraje. Soud tehdy rozhodl, že politici neměli právo zasahovat do odborné přípravy návrhu územního plánu a celý proces kvůli tomu zrušil [1].

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Je nepřijatelné, aby vedení města vytvářelo politické komise ze zastupitelů ODS a ČSSD, před kterými se mají starostové městských částí zodpovídat z toho, že nesouhlasí s aktualizací územního plánu. Politici nemají v této fází přípravy územního plánu do odborné práce úředníků vůbec zasahovat. Pokud se tak bude dít, je to krok mimo rámec zákona a povede ke zpochybnění celého procesu.“

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, dodává:

„Vedení města by mělo přípomínky a názory městských částí brát velmi vážně, protože právě starostové a úředníci městských částí znají místní podmínky častokrát mnohem lépe než městští radní.“

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, tel: 732 565 042;

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486;

Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov, tel: 606 711 645;

Anastázios Jiaxis, starosta MČ Brno-Bosonohy, tel: 604 943 718.

Poznámky:

[1] Jedním z důvodů proč v červnu 2012 Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního

rozvoje Jihomoravského kraje (krajský územní plán) byl mimo jiné fakt, že zastupitelé svým

usnesením určovali úředníkům, které varianty řešení mají do svého odborného návrhu

vybrat. Takový postup nemá oporu ve stavebním zákoně.