21. 5. 2015

Splněné cíle: dostatek míst v nově zateplených školkách i pravidelná spolupráce s místními spolky

komin milada blatna starostkaNová kontejnerová školka pro 25 dětí, kompletní výměna osvětlení školního bazénu, které je téměř v havarijním stavu, nebo ještě větší otevřenost radnice. To jsou jen některé splněné předvolební sliby starostky MČ Brno-Komín, Milady Blatné (Strana zelených), které zrealizuje tento rok. Milada Blatná v sobotu oslaví 200. den ve své funkci.

„Slíbili jsme toho hodně. Některé věci, jako obnovení možnosti občanů vystoupit na schůzi zastupitelstva, šlo změnit poměrně rychle. Jiné závazky, především investiční, samozřejmě čekal delší proces. Osobně jsem velice ráda především za to, že každé 3leté komínské dítě bude mít pravděpodobně začátkem příštího roku místo ve školce. To je zásadní zpráva pro rodiče. V neposlední řadě si ale cením užší spolupráce s komínskými spolky a sdruženími. První naše společná akce bude oslava Dne dětí, která se uskuteční 30. května,“ řekla starostka Milada Blatná.

Co z předvolebních slibů sdružení „Zelená pro Komín“ se podařilo změnit v realitu?

  1. Otevřená radnice. Na jednací řád komínského zastupitelstva se vrátil bod „Dotazy, připomínky a náměty občanů“, díky kterému má každý možnost vystoupit na jednání s jakýmkoliv příspěvkem. Změnil se zpravodaj, rekonstruují se webové stránky.
  2. Lepší zázemí pro děti. Komín bude mít do konce roku novou – kontejnerovou – školku a tím i dost míst pro všechny 3leté děti. Všechny tři současné školky budou do podzimu zateplené, čímž MČ ušetří na účtech za energie. Dalšími investicemi Komín zmodernizuje kuchyně i školní bazén. Školky budou v provozu i v létě po celý červenec.
  3. Kvalitní veřejná prostranství. Společně s Lesy města Brna chce Komín revitalizovat rekreační zónu v lese Chocholy. Po ročním odkladu také převezme renovovaný park Farské zahrady, na jehož pravidelnou údržbu našli zastupitelé peníze v rozpočtu.
  4. Zodpovědná správa obecních budov. Rada MČ Brno-Komín přehodnotila výši pronájmů obecních budov. Nadále je bude pronajímat přednostně na účely kulturních a mezigeneračních aktivit, ale cena pronájmu bude více reflektovat výdaje za energie, které vloni činily 108.000 Kč.
  5. Podporujeme komínské spolky. Komín usiluje o větší zapojení komínských spolků do akcí pořádaných městskou částí. I proto bude letošní nabídka „Dne dětí“ rozšířena o sportovní hry a aktivity Sokola, TJ Komín, FC Svratka, vodácký oddíl Káčata, Turistický oddíl mládeže (TOM), Knihovnu Jiřího Mahena, DDM Kominíček, Svaz zahrádkářů. Další spolkovou nabídku připravují komínští na září.

zelena pro komin