23. 6. 2015

Zelení nepodpoří dotaci do neprůhledného podniku

Klub Strany zelených nesouhlasí s tím, aby Brno poskytovalo veřejnou finanční podporu do neprůhledně hospodařícího Automotodromu.

.

moto gp brno

Podle názoru klubu Strany zelených potvrdila prověrka hospodaření Automotodromu vážné pochybnosti o tom, zda je zodpovědné dávat veřejné prostředky do tohoto podniku. Audit potvrdil neprůhledné hospodaření bez výběrových řízení na důležité zakázky [1], a také to, že deklarovaná ztráta Automotodromu byla formálně navyšována o 16-19 milionů ročně [2].

Cílem bylo pravděpodobně zesílit tlak na veřejné orgány, aby navýšily dotaci na pořádání závodu. V takové situaci považují zelení za absurdní například fakt, že na celkově 40 tisíc prodaných lístků připadá přes 18 tisíc rozdaných volných vstupenek [3].

Poznámky:

  1. Firma KPMG v dokumentu s názvem “Prověrka organizování a financování Grand Prix ve společnosti Automotodrom Brno, a.s.“ uvádí na str. 9: „Dodavatelé jsou často vybíráni bez výběrového řízení nebo pouze na základě starších výběrových řízení z minulých let… ADM (Automotodrom) preferuje dodavatele na základě dlouhodobé spolupráce a úrovně kvality služeb spíše než na základě nejnižších cen“. Na téže straně je pak podrobněji popisován příklad transakce ve věci nákupu billboardové kampaně, která byla zadána firmě, jenž je evidentně pouze zprostředkovatelem, neboť firma nevlastní ani nepronajímá žádné billboardy. Skutečný dodavatel nebyl vybrán ve výběrovém řízení, ale na základě příbuzenských vazeb s jednatelkou firmy.
  2. Firma KPMG v tomtéž dokumentu k výsledku svého prověření uvádí na str. 13: „Výsledek MotoGP se po zpřesnění účetních dat a úpravě alokačních klíčů zlepšil v jednotlivých letech o 16,3-19,1 milionů korun…“
  3. Společnost Cyrrus ve zprávě s názvem “Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky v roce 2014” uvádí v tabulce na str. 3: „…počet prodaných vstupenek (včetně barterů) 40 386, počet VIP vstupenek a bezplatných pozvánek (dárky, soutěže apod.) 18 414.“