17. 11. 2013

Brno, pondělí 3. prosince 2012

 

Zelení kritizují návrh městského rozpočtu na rok 2013, který občanům a zastupitelům předkládá Rada města Brna. Místo úspor na předražených zakázkách totiž radní prosazují škrty a zdražování služeb pro občany.  

 

S odkazem na nižší příjmy města v příštím roce navrhují radní omezit či zdražit řadu veřejných služeb. Nejvýrazněji Brňané pocítí omezení veřejné dopravy, ale i zdražení vodného a stočného či poplatků za odpad.

 

Přitom taková opatření by nebyla nutná, kdyby vedení města zabránilo plýtvání financemi v řadě oblastí. Včasná a důsledně provedená otevřená výběrová řízení či elektornické aukce na dodavatele energií, ale také úklidových služeb či ostrahy budov, mohla městu ušetřit částky v řádu desítek milionů korun [1]. V rozpočtu také nadále zůstávají neefektivní a předražené výdaje na propagaci města nebo náklady na zadávání zbytečných či předražených studií (zábavní areál Ponava, strategie parkování ad.) [2]. Návrh rozpočtu obsahuje také několik blíže nespecifikovaných rezerv o velikosti desítek milionů korun, které radní v průběhu roku hodlají utratit bez projednání v zastupitelstvu [3]. Úspory v těchto položkách by se nijak nedotkly každodenního života občanů a umožnily by poskytovat jim i nadále veřejné služby na alespoň stejné úrovni jako letos. Například omezení spojů MHD by nebylo nutné.

 

Martin Ander, předseda zastupitelů za Stranu zelených, k tomu říká:

„Návrh rozpočtu je nevyvážený. Zatímco na veřejné dopravě navrhují radní šetřit tak, že to povede k omezování spojů, v řadě jiných oblastí pokračuje plýtvání. Budeme proto na nadcházejícím zasedání zastupitelstva usilovat o změnu tak, aby k omezování veřejné dopravy nemuselo dojít.“

 

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených, tel: 732 565 042.

Jana Drápalová, starostka MČ Nový Lískovec, zastupitelka za SZ, tel: 721 636 486

 

Poznámky:

[1] Dlouho slibovaná elektronická aukce na dodavatele elektřiny pro magistrát, městské části a příspěvkové organizace zatím nebyla ani zahájena. Rozpočet na úklidové práce, či ostrahu budov městských nemovitostí zůstává prakticky beze změny.

 

[2] Různé zakázky na propagaci města spolknou ročně přes 40 milionů korun. V roce 2013 hodlá vedení města utratit 9 milionů za blíže nespecifikovanou studii zábavního areálu Ponava, či o milion korun předraženou zakázku na studii parkování.

 

[3] Například v kapitole Silnice je 74,4 milionu korun neurčitě označeno jako tzv. Rezerva kapitálových výdajů.