19. 6. 2013

Zelení se ohrazují proti novému způsobu, jakým se provozovatelé tvrdého hazardu snaží obhajovat udržení svých zisků. Zastupitelé Brna i městské části Brno-střed jsou v posledních měsících oslovováni firmami provozujícími tvrdý hazard (VHP, VLT), aby zmírnili vyhlášku, která zakazuje herny v ulicích Brna. Děje se tak především prostřednictvím dopisů a vystoupení charitativních, volnočasových či sportovních organizací, které nedostatek financí na svou činnost dávají do souvislosti se zpřísněním postupu vůči hazardu v Brně.

Provozovatelé hazardu vyčíslují v dopisech, o jaké sumy v rozpočtu město příjde, aniž by však zmínili společenské a jiné důsledky, které jejich soukromý byznys městu přináší: kriminalitu, rozvraty rodin, propad do bezvýchodné chudoby, sebevraždy, ale i zohyzdění města a odpuzování turistů.

Zastupitelé SZ dlouhodobě požadují, aby se město a městské části přestaly při sestavování rozpočtu sploléhat na příjmy z hazardu – rozumné hospodaření a zejména nastavení priorit to snadno umožní. Dostatek prostředků pro činnost charitativních nadací a jiných veřejně prospěšných organizací je třeba zajistit kombinací posílení klasického dárcovství a podpory z veřejných zdrojů.

Jasna Flamiková, předsedkyně klubu zastupitelů Strany zelených v ZMČ Brno-střed, říká:

„Provozovatelé hazardu, který začal být po mnoha letech konečně efektivně regulován, vyrazili do boje za svůj zisk z lidského neštěstí. Jako živého štítu se rozhodli využít některých neziskových organizací, které se nedobrovolně staly jejich rukojmími. Zvýšená kriminalita, zvýšený počet sebevražd a zničených životů rodin včetně dětí jsou dostatečně silnými důvody, proč trvat na přísné regulaci hazardu. Veřejně prospěšné aktivity se nesmí stát rukojmími těch, kteří svůj byznys postavili na lidském neštěstí. Hazard znamená růst negativních jevů, na jejichž zmírnění budeme potřebovat mnohem více peněz, než jsou drobné, které provozovatelé hazardu dávali na veřejně prospěšné aktivity.“

Yvonna Gailly, zastupitelka městské části Brno-střed za Stranu zelených, dodává:

„Považujeme neziskové organizace za pilíř občanské společnosti a jejich činnost za nenahraditelnou. Zejména těch, které pomáhají nemocným a sociálně slabým, těm, které nabízejí smysluplný program a vzdělání dětem, které chrání přírodu a životní prostředí. Víme, že na jejich činnost je potřeba peněz a že se jich zejména v této době mnohdy zoufale nedostává. Receptem na to je podpora dárcovství jednotlivců i čestně podnikajicích firem, ochota veřejného sektoru materiálně i finančně neziskové organizace podporovat. Financování těchto organizací nemůže být závislé na hazardu, v jehož důsledku se celé rodiny včetně dětí dostávají do bezvýchodné situace, který ničí jejich životy a s nímž je spojena kriminalita. Trváme na tom, aby herny z našeho města zmizely.“

Kontakt:

Jasna Flamiková, předsedkyně zastupitelů SZ v ZMČ Brno-střed, tel: 775 120 616
Yvonna Gaillyová, zastupitelka SZ v ZMČ Brno-střed, tel: 777 323 792
Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených Brno, tel: 732 565 042

Poznámky:

Dopisy adresované zastupitelům Brno-střed jsou ke stažení ZDE
(v dolní části sezamu materiálů pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-střed najdete nascanované dopisy organizací).