16. 9. 2013

Zelení vítají vyznačení cyklopruhů na ulici Kounicova, tempo, kterým jsou plánovaná opatření na podporu cyklodopravy realizována však považují za příliš pomalé.

Lidem, kteří používají bicykl jako dopravní prostředek ke svým cestám po městě, se dnešním dnem otevírá další bezpečný úsek v centru města – cyklopruhy na ulici Kounicova. Po cyklopruhu na Nových sadech jde o vyznačení další důležité radiály, která cyklistům umožní přijet až do centra města. Na ostatních důležitých trasách (např. Lidická, Milady Horákové, Cejl, Křenová atd.) však nezbytná opatření dosud chybí.

Z podnětu radních za Stranu zelených byl v letech 2009-2010 zpracován Generel cyklistické dopravy města Brna, který byl v září 2010 schválen Radou města Brna jako koncepční rozvojový dokument. Popisuje všechna opatření potřebná k tomu, aby cestování na kole po městě bylo bezpečnější a tím i atraktivnější. Stanovuje vymezení potřebných cyklopruhů, předjízdných pruhů na křižovatkách, pro cyklisty zbousměrněných jednosměrek, míst vhodných pro parkování kol apod. Realizace opatření dle tohoto plánu však dlouhodobě vázne a deficit, který Brno v této oblasti má, se zmenšuje jen velmi pomalu.

Zelení významně podpoří také čtvrteční cyklojízdu na podporu cyklodopravy v Brně