7. 3. 2014

Brno, pondělí 9. září 2013

 

Dnešní dopoledne stráví na návštěvě jižní Moravy ministr dopravy Žák, který se sejde s vedením jihomoravského kraje a plánuje s ním projednat otázky velkých dopravních staveb. Mezi ně nepochybně patří i projekt modernizace brněnského železničního uzlu.

 

Požadavek ministerstva dopravy na územní ochranu ploch kolem stávajícího nádraží v centru Brna [1], byl formulován v rámci projednávání zadání nového krajského územního plánu (ZUR JMK) již počátkem tohoto roku. Politická reprezentace kraje však oprávněný požadavek ministerstva v zadání ZUR JMK ignorovala.

 

Martin Ander, předseda MO Strany zelených Brno a brněnský zastupitel k tomu říká:

„Ministr Žák by se měl jednoznačně postavit za dřívější požadavek ministerstva dopravy, aby v novém jihomoravském územním plánu byla poloha brněnského hlavního nádraží prověřována variantně. Předchozí srovnávací studie [2] totiž jednoznačně potvrdily, že modernizovat nádraží ve stávající poloze v centru Brna je výhodnější. Jak pro cestující, tak pro funkčnost systému veřejné dopravy na Brněnsku.“

 

Kontakty:

Martin Ander, předseda MO SZ Brno, tel: 732 565 042

Jana Drápalová, předsedkyně KO SZ JMK, tel: 721 636 486

 

Poznámky:

 

[1] S požadavkem přišlo Ministerstvo dopravy a zněl takto:

 

„Požadavek 01.2: S ohledem na nejednoznačnou situaci v dalším vývoji ŽUB, zejména co se týká polohy budoucího hlavního nádraží, požadujeme v ZÚR Jihomoravského kraje vyčlenit plochy tak, aby do budoucna nebyla znemožněna realizace obou možných poloh nádraží. To znamená, že „přisunutou polohu“ požadujeme zahrnout v podobě „stávající stav“, což by nemělo znemožnit případnou modernizaci také v tomto území.
Současně požadujeme „odsunutou polohu“ zanést alespoň v režimu územní rezervy.
V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti Modernizace železničního uzlu Brno, která bude sloužit jako podklad k žádosti Evropské komisi o financování modernizace železničního uzlu Brno z fondů EU. Studie je zpracovávána ve variantách – varianty ve stávající poloze a varianty v odsunuté poloze.“

 

Text zadání ZUR však požadavek ministerstva ignoruje.

 

[2] Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno byla zpracována v roce 2007 na objednávku statutárního města Brna, její výsledky potvrzující výhodnost zachování nádraží v centru jsou k dispozici například zde: http://www.fi.muni.cz/~zlatuska/ZUB/Anal%FDza%20variant%20p%F8estavby%20_elezni%E8n%EDho%20uzlu%20Brno.pdf