16. 6. 2018

V Praze dne 13. června 2018

 

Věc: Modernizace brněnského vlakového nádraží

 

Vážený pane premiére,

 

obracíme se na Vás ve věci modernizace brněnského vlakového nádraží, kterou bude v brzké době

projednávat Vaše vláda. Minulý týden Centrální komise doporučila vládě vybrat variantu

označovanou jako Ab. Jde o variantu výstavby zcela nového nádraží v poloze odsunuté z centra

města Brna, takzvaná varianta Řeka.

 

Tato varianta podle závěrů studie proveditelnosti prodlouží a zkomplikuje každodenní cestování

obyvatelům Brna. Zároveň však bude i brzdou rozvoje železniční dopravy v České republice,

protože spojením dosud oddělených koridorů osobní a nákladní dopravy přes Brno vytvoří úzké

hrdlo na mezinárodně důležité trase. Přitom se ani nejedná o variantu, na které by se Centrální

komise shodla s městem Brnem, jak se snaží někteří mylně prezentovat.

 

Varianta Ab objektivně zhorší veřejnou dopravu ve městě Brně, a to nejen cestujícím, kteří budou

dojíždět na odsunuté vlakové nádraží. Kvůli obsluze odsunutého nádraží je totiž potřeba vybudovat

větší množství navazující městské infrastruktury (tramvajových a trolejbusových tratí) a následně

zásadně změnit vedení stávajících linek MHD, což vyvolá potřebu častějšího přestupování i na

cestách uvnitř města. Přitom výstavba vyvolané městské infrastruktury není připravená, město nemá

schválený žádný závazný harmonogram a nelze ji objektivně stihnout v ambiciózním termínu

zprovoznění odsunutého nádraží. V takové případě dokonce hrozí citelný kolaps veřejné dopravy

v Brně.

 

Z celostátního pohledu je však jistě největším problém sloučení osobní a nákladní železniční

dopravy do jednoho dopravního koridoru. Proti tomu se logicky ozvalo Sdružení železničních

nákladních dopravců ŽESNAD. Sloučení totiž omezuje možnosti kapacitního rozvoje nákladní

železniční dopravy, zhoršuje její podmínky a ztěžuje využití Železničního uzlu Brno pro nákladní

dopravu.

 

Centrální komise sice zadala SŽDC zpracování dodatečných analýz průjezdnosti nákladní dopravy

a probíhají jednání se sdružením ŽESNAD, tyto nedořešené otázky však nezabránily Centrální

komisi vydat doporučující stanovisko pro Vaši vládu. Takový postup považujeme za hrubě

neprofesionální – doporučovat variantu, jejíž problémy nejsou dořešeny a může zhoršit kvalitu

cestování pro desítky tisíc lidí i kvalitu služeb poskytovaných nákladními dopravci, to je skutečně

nezodpovědné.

 

V neposlední řadě rozhodnutím o odsunu nádraží z centra Brna Vaše vláda fakticky dokončí plán

některých místních politiků z ODS, ČSSD a dalších stran, kteří se již od počátku devadesátých let

účastnili spekulací s pozemky v oblasti tzv. Jižního centra, které má odsunuté nádraží spojovat

s centrem města.

 

Mnohé z výše uvedeného tvoří seznam důvodů, proč brněnská veřejnost dlouhodobě odsun nádraží

z centra města nepodporuje. Dvakrát za posledních 15 let se Brňané v referendu vyjádřili pro

modernizaci nádraží ve stávající poloze. Také podrobný reprezentativní průzkum názorů veřejnosti

objednaný Radou města v lednu letošního roku jednoznačně potvrdil, že nejpřijatelnější variantou

je modernizace nádraží ve stávající poloze v centru města.

 

Proto Vás, pane premiére, žádáme, aby Vaše vláda nepodporovala kontroverzí a koncepčně

zastaralou variantu odsunu nádraží, ale vybrala k realizaci výhodnější variantu B1b, která přinese

Brnu i všem cestujícím na železnici moderní nádraží v centru Brna komfortně dostupné a perfektně

napojené na funkční systém městské veřejné dopravy. Věřte, že takové prozíravé rozhodnutí ocení

nejen současní obyvatelé Brna a okolního regionu, ale také budoucí generace.

 

S pozdravem

 

Eliška Wagnerová, senátorka za obvod č. 59 Brno-město

Petr Štěpánek, předseda Zelených a starosta Prahy 4

Martin Ander, náměstek primátora města Brna

Jasna Flamiková, místostarostka Brna-střed

Jenda Perla, člen předsednictva Zelených