6. 6. 2014

Zelení dávají veřejnosti k dispozici finální návrh obří Aktualizace územního plánu, který budou v následujících dvou týdnech projednávat brněnští zastupitelé. Sami se můžete podívat, zda a jak magistrát vypořádal vaše připomínky, které občané a zástupci veřejnosti podávali v polovině února letošního roku.

Pokud se způsobem vypořádání nesouhlasíte, přijďte to říct na veřejné jednání zastupitelstva v úterý 17. června 2014 (podrobnosti níže). Chcete-li aby váš nesouhlas uplatnili i zastupitelé na jednání Komise pro rozvoj 10. června, napište Martinu Anderovi (martin.ander@zeleni.cz), zastupiteli za Stranu zelených, který se jako člen komise jednání zúčastní a váš nesouhlas může předložit.

Kompletní dokument o velikosti 1,8 GB je ke stažení zde: http://servis.zeleni.cz/dokumenty/Aktualizace_UPMB.zip

Vypořádání připomínek občanů, jejich zástupců a vlastníků pozemků najdete rozdělené ve svazcích ve staženém souboru, a to takto:

Tady je seznam lidí s námitkami (tzn. zástupci veřejnosti nebo vlastníci pozemků) – s odkazy na číslo svazku (= konkrétní soubor), kde se vypořádání dá dohledat:
/4_Navrh_OOP_vcetne_oduvodneni_a_Rozhodnuti_o_namitkach/2_ODUVODNENI/1_TEXTOVA_CAST_vcetne_priloh/PRILOHY_KAPITOLY_15/priloha_kap_15_uvod.pdf

Tady je seznam lidí s připomínkami (občané), zase s odkazem na číslo svazku (= konkrétní soubor): /4_Navrh_OOP_vcetne_oduvodneni_a_Rozhodnuti_o_namitkach/2_ODUVODNENI/1_TEXTOVA_CAST_vcetne_priloh/PRILOHY_KAPITOLY_16_2/priloha_kap_16_2_uvod_2014.pdf

NOVĚ:  Všechny složky a dokumenty této aktualizace můžete procházet na http://servis.zeleni.cz/dokumenty/

Aktulizace územního plánu města Brna je obří neprůhledný balík změn, které prakticky likvidují ochranu zeleně a alejí v ulicích, navrhují vyasfaltovat vnitrobloky kvůli parkovištím, legalizovat černé stavby a jdou na ruku vybraným developerům. Poslední možností, jak tomu zabránit, je na místě přesvědčit zastupitele, aby dokument vrátili úředníkům k přepracování.

Přijďte proto podpořit zastupitele Strany zelených i dalších politických stran, kteří budou navrhovat zastavení procesu a jeho vrácení k opakovanému projednání s občany. Námitky desítek zástupců veřejnosti, reprezentujících názory tisíců Brňanů, nebyly řádně projednány a vypořádány. Je třeba vynutit si na politicích ve vedení města (ODS a ČSSD), aby se se zástupci veřejnosti začali konečně bavit a společně hledali přijatelná řešení, nikoli silou protlačovali své nápady.

Každý občan města má právo vystoupit na jednání s příspěvkem v délce 2 minut. O slovo se můžete přihlásit zvednutí ruky už od 8:30 do 9:00, kdy je napevno zařazen bod: Dotazy, připomínky a podněty občanů. Samotné projednání Aktualizace územního plánu je zatím zařazeno jako bod číslo 119. Zastupitelé za Stranu zelených však navrhnou, aby jeho projednávání bylo zařazeno na 9:00, tak aby ti, kteří přijdou, nemuseli čekat.

Přijďte říct zastupitelům, aby dali dohodě se zástupci občanů ještě šanci. Přineste si sebou jednoduché transparenty s vaším vzkazem zastupitelům. Společně máme šanci uspět.