7. 3. 2014

Brno, pondělí 20. ledna 2014

 

Zastupitelé budou v úterý hlasovat, zda zařadí na program jednání otázku vyhlášení místního referenda o poloze nádraží. Rada města chce letos začít utrácet miliony a fakticky tak startovat největší investici v moderních dějinách Brna, zatímco poslední lidové hlasování před deseti lety i průběžné průzkumy veřejného mínění potvrzují, že většina veřejnosti s odsunem nádraží o kilometr na jih nesouhlasí. Obří investice citelně zasáhne do života všech Brňanů, je proto legitimní, aby o ní rozhodli občané v referendu.

 

Protože ani po pěti měsících od veřejné výzvy nepředložil primátor Onderka zastupitelům k hlasování návrh na rozhodnutí o vyhlášení referenda, předkládají tento návrh zelení.       

 

Brněnští radní si prosadili do městského rozpočtu částku 22,5 milionu korun, které chtějí letos utratit za přípravu přestavby železničního uzlu s nádražím v odsunuté poloze. To je výrazně více než v předcházejících letech. Fakticky je tím zahajována investice do městské infrastruktury související s odsunem.

 

Odsun nádraží z centra je nevýhodný pro cestující i pro město. Prodloužil by cestování všem, kteří jezdí denně do Brna za prací, do školy, k lékaři či na úřady [1]. Zároveň by městu prodražil provozování MHD [2] a během několika málo let prakticky vysál všechny prostředky na investice potřebné jinde, což silně pocítí i Brňané, kteří železnici nevyužívají. Plány na odsun jsou také jediným argumentem, kterým je blokována razantní úprava přednádražního prostoru, na který si v Brně stěžují snad všichni. Není pochyb o tom, že brněnský železniční uzel potřebuje rekonstrukci. A to včetně hlavního nádraží, které je spolu s přilehlým terminálem nejfrekventovanějším přestupním uzlem IDS v Jihomoravském kraji a vstupní branou do města. Výhodnějším řešením je však modernizace nádraží ve stávající poloze v centru města, včetně úpravy veřejného prostranství před nádražím.

 

Zelení navrhují, aby zastupitelstvo města Brna vyhlásilo místní referendum o poloze nádraží společně s říjnovými komunálními volbami. To je, v souladu s ustálenou judikaturou soudů, vhodný termín, který nejméně zatěžuje občany a podpoří co nejvyšší účast v referendu (a tím i legitimitu přijatého rozhodnutí).

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených k tomu říká:

„Zítřejší hlasování zastupitelů ukáže, které politické strany jsou ochotny dát přímo občanům možnost rozhodnout o zásadní věci v životě města.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

 

Poznámky:

 

[1] Dříve zpracované odborné studie uvádějí, že odsunutím hlavního nádraží z centra města se většině cestujících prodlouží cesta k jejich cíli ve městě v průměru o 5-7 minut. Uvedeno např. v  ŘÍHA, J., KOŠŤÁL, R.: Orientační posouzení časové dostupnosti zdrojů a cílů cest ve variantách přestavby ŽUB (2007)

 

[2] Autoři Analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno, kterou si nechalo v roce 2007 zpracovat samo město, uvádí, že nezbytné posílení MHD vyvolané odsunem nádraží z centrální polohy by vyvolalo zvýšení každoročních provozních nákladů dopravního podniku o zhruba 150 milionů korun. Tento náklady by šel každý rok na vrub rozpočtu města Brna.