24. 10. 2016

nabrezi-svratky-2Brno se rozhodlo revitalizovat nábřeží řeky Svratky za pomocí mezinárodních odborníků.
18. října Rada města schválila složení poroty otevřené architektonické soutěže, která bude mít za úkol vybrat vítězný návrh, který bude sloužit jako závazný pro následnou realizaci.

Porota se bude skládat z dvou částí, z nezávislé části a části závislé.

Závislá část poroty:

 • Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora pro územní rozvoj a životní prostředí
 • RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy s.p.
 • Ing. Arch. Petr Bořecký, MČ Brno-střed
 • náhradník: RNDr. Filip Chvátal, MČ Brno-střed
 • náhradník: Ing. Petr Kunc, člen Komise pro územní plánování, předseda Dozorčí rady KAM

Nezávislá část poroty:

 • Arch. Mag. Arch. Susan Kraupp, ZT, architekta a urbanistka, Vídeň
  V roce 2014 se svým ateliérem vyhrála soutěž na další rozvoj dunajského kanálu ve Vídni na posílení veřejných prostranství,tzv. Dunaukanal Partitur, ve spolupráci se studiem GABU
 • Arch. Emmanuel Jalbert, OPQU/DPLG, krajinářský architekt a urbanista, Lyon, Grenoble
  Francouzský krajinářský architekt a urbanista. V roce 1991 spoluzakládal ateliér In Situ. Mezi nejvýznamnější realizace ateliéru In Situ patří komplexní revitalizace lyonských nábřeží řeky Rhony. Spolupracoval také na krajinářské koncepci pro města Grenoble a Lyon.
 • Ing. Arch. Aleš Burian, architekt a urbanista, Brno
  Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou kancelář Burian-Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové.
 • Ing. Arch. Michal Palaščák, architekt a urbanista, Praha
  Architekt a urbanista původem z Brna, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Pracuje samostatně nebo s kolegou Romanem Galem ve studiu agparchitekti. Mezi jejich realizace patří soubor rodinných domů na Červeném kopci v Kamenné kolonii, v současnosti připravují rekonstrukci tržnice na Zelném trhu. Vyučuje a vede ateliér na soukromé škole architektury ARCHIP – Architectural Institute in Prague.
 • náhradnice: Ing. Klára Stachová, krajinářská architektka, Brno
 • náhradník: Ing. Arch. Pavel Jura, architekt a urbanista, Brno

K složení poroty soutěže se vyjádřil i náš náměstek Martin Ander, do jehož působnosti rozvoj města přímo spadá:

ander„Zkušenost, kterou město udělalo s mezinárodním obsazením poroty soutěže Budoucnost centra Brna, potvrdila, že je to krok správným směrem. Pozvání zahraniční profesionálů do poroty zvyšuje prestiž soutěže a pomáhá získat kvalitní návrhy od zkušených týmů architektů. Nábřeží Svratky podél Poříčí a na Starém Brně je veřejným prostorem s největším potenciálem využití veřejností, zaslouží si proto najít to nejlepší řešení. Všichni nominovaní členové poroty mají praktické zkušenosti s revitalizací nábřeží a znají úskalí, se kterými se projekty budou muset vyrovnávat.“

Přesným cílem soutěže je najít nejlepší řešení revitalizace nábřeží řeky Svratky od Výstaviště až po most na ulici Uhelná. Úkolem soutěžících ovšem nebude jen navrhnout pobytové plochy a veřejná prostranství kolem řeky, ale také citlivě zapojit prvky týkající se protipovodňové ochrany. Vítězný projekt bude podkladem pro zadání projektové a realizační dokumentace.
Konkrétní zadání soutěže ještě není známo, bude projednáno s veřejností zhruba v polovině listopadu 2016. Na výsledky soutěže se můžete těšit na začátku příštího roku a to konkrétně na přelomu měsíce února a března.

Přípravu a organizační zajištění soutěže na základě výběrového řízení získalo studio MOBA, které s městem Brnem již v minulosti spolupracovalo a to na urbanistické soutěži Budoucnost centra Brna.

O dalším průběhu soutěže i realizace vás budeme informovat, takže nás nezapomeňte sledovat i na facebooku Zelené Brno.

Související