12. 9. 2018

Oblíbená lokalita bydlení kolem Lužánek je ohrožena. Na adrese Lidická 77 plánuje developer vybudovat mohutnou až osmdesát metrů vysokou budovu, kterou umísťuje do vnitrobloku ulic Lidická-Kotlářská-Bayerova-Burešova.

Stavba má být složena z několika věží z nichž ta nejvyšší má mít 23 pater. Výška stavby dosahuje téměř 80 metrů, stožár na vrcholu dokonce 95 metrů nad okolním terénem. Historická zahrada ve vnitrobloku má padnout kvůli výstavbě třípodlažní podnože s garážemi pro téměř 200 aut.

Co nám vadí?

Je to brutální, necitlivý zásah do charakteru okolní zástavby. Lidé si v centru města koupili byty s výhledem do klidného zeleného vnitrobloku a teď přijde developer a postaví tam mrakodrap. S tímhle nemohl nikdo z nich počítat ani ve snu. Právě proto je zamýšlený záměr tak zákeřný a bezohledný.

Kvůli parkování pro mrakodrap má být vykácena historická zahrada se staletými platany a nahrazena zelenou střechou garáží, kde už nikdy tak velké stromy nevyrostou. Byla by to neuvěřitelná ztráta.

Záměr takového rozsahu je v rozporu s územním plánem, který označuje bytovou zástavbu v okolí Lužánek za stabilizovanou, tedy takovou, kde se intenzita využití nemá zásadně měnit a charakter zástavby má zůstat zachován.

Extrémně vysoká a mohutná stavba viditelná prakticky odevšud naruší přírodní charakter oblíbené klidové a rekreační zóny parku Lužánky.

Obáváme se také narušení panoramatu města. Přestože oficiální zákresy stavby do dálkových pohledů ještě nejsou k dispozici, lze předpokládat, že dojde k poškození výhledu z terasy slavné Vily Tugendhat, památky světového dědictví UNESCO.

Na této fotografii z terasy vily Tugendhat je dobře vidět budova hotelu Continental. Ta má 12 obytných pater. Plánovaný mrakodrap jen o kousek dál na Lidické má mít pater 23.

Podpořte petici

Zelení proto společně s místními zformulovali petici proti tomuto záměru. Jedině veřejný tlak totiž dokáže tento bezohledný developerský projekt zastavit.

Podpořte petici proti mrakodrapu ve vnitrobloku u Lužánek – vytiskněte si podpisový arch, podepište a posbírejte další podpisy svých příbuzných, přátel a známých!

Vyplněné petiční archy posílejte na adresu: Ing. Gabriela Stögerová, Lidická 75, 602 00 Brno.

Záměr je nyní ve fázi vyjadřování dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci. Následně, v rámci územního řízení, se pak k věci budou moci vyjádřit také dotčení obyvatelé okolních domů i zástupci města a městské části.

Prostor pro kvalitní bytovou výstavbu, která bude v souladu s charakterem okolní zástavby, v tomto místě ale určitě je. Investor si však zvolil cestu maximalizace zisku, nikoli respektu k historicky vytvořené struktuře města. Proto je třeba dát najevo nesouhlas. Podobné, i když menší stavební záměry, ohrožují i okolní vnitrobloky. Dejme najevo svůj zájem o zachování charakteru okolí Lužánek.

Vizualizace

Petici podpořili:

Ing. Gabriela Stögerová

Mgr. Pavla Lukešová

Ing. arch. Petr Hýl