6. 3. 2014

Ledacos se změnilo. Po zavedení neanonymní diskuze se na blogu idnes  příspěvky poněkud kultivovaly. Stále tam sice někteří píšou, jen aby mi sdělili, že jsem zločinec. Ale jsou tam i takoví, kteří se opravdu zajímají o problém.

Diskutujíci V.K.  mi napsal : Pane Vlašíne, na Šumavě byl posledních několik století už skoro všude hospodářský les vysázený člověkem. Až začátkem 90.let minulého století zde byl zřízen Šumavský národní park a zahájen šílený experiment postupného „návratu“ hospodářského lesa na nějaký „původní les“ – příroda si prý pomůže sama. Předloni v létě jsem strávil nějaký čas na Šumavě a nepřejte si slyšet jak na všechny ty „ekology“ místní stálí obyvatelé nadávali. Říkali zhruba: „Nás tady po staletí les živil a teď si nesmíme vzít na topení ani ty všechny uschlé stromy okolo. Dříví abychom kupovali z nížin. Ekologové vyhánějí ze Šumavy turisty a nejraději by odtud vyhnali i nás místní. Napřed komunisté vyhnali lidi z blízkosti státní hranice a teď by z toho zbytku Šumavy ekologové nejraději vyhnali lidi úplně!“

K tomu bych chtěl poznamenat dvě poznámky, protože se  stále dokola opakují tvrzení, které se ani zdaleka nezakládají na pravdě:

Šumava je velká, jen její malou část tvoří národní park. Zbytek je CHKO a nebo jen volná krajina. Tady se běžně v lese hospodaří. V národním parku je skutečně většina porostů – původně hospodářský les, kde je vhodné lesnickými zásahy  měnit tento stav na stav přírodě bližší. A dokonce si nepamatuji, že by to někdo zpochybňoval. Nicméně v centrální části je ještě asi 27 % území, kde jsou rašeliniště a původní horské nebo podmáčené smrčiny. Ty jsou skutečně původní, nebo téměř původní. To, že  smrkové lesy kolem březnické nebo roklanské hájenky jsou nepůvodní , člověkem umělé vysazení lesy, pocházející ze semen, kdoví odkud, jsou ničím neopodložené pohády, či spíše lesnická latina. Ty lesy jsou skutečně původní: ať se to šumavským líbí nebo ne.

Pokud jde o tzv „šílený experiment“ tak je třeba se podívat kolem v Evropě. Všechny národní parky  v Německu, Rakousku i v Polsku, mají velkou celistvou jádrovou (přírodní)  zónu, kde se nechávají přírodní procesy bez rušení běžet. Takže v celé Evropě se děje „šílený experiment“?

Pokud jde o dřevo na topení, tak mám naprosto nezvratné důkazy, že si místní lidí  vymýšlí. Všichni stálí obyvatelé mají nárok na „deputátní“ dřevo, které ovšem obratem prodávají třetím osobám – no a pak „nemají čím topit“.

Mojmír Vlašín|pátek 22. únor 2013

http://vlasin.blog.idnes.cz/