Nemáme patent na rozum, proto jsme sestavili tým odborníků, kteří nám radí a pomáhají v mnoha oblastech. Seznamte se!

Ing. Jiří Hlavenka

Český podnikatel a investor v oblasti informačních technologií. Od roku 2016 zastupitel Jihomoravského kraje za Zelené a Piráty. Vystudoval tepelnou a jadernou energii na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Od 90. let minulého století podniká v oblasti informačních technologií, je například jedním ze zakladatelů vydavatelství Computer Press nebo prvního e-shopu v České republice Vltava.cz. Investoval také do úspěšného start-upu Kiwi.cz, který se zabývá vyhledáváním letenek. Je aktivní i jako publicista. Napsal tisíce článků a více než třiceti publikací o celospolečenské i odborné problematice. Ve volném čase poslouchá hudbu, hraje na kytaru nebo na klavír. Věnuje se také turistice nebo jízdě na kole.


Ing. David Veselý

Vystudoval obor Vodní hospodářství a ekologie krajiny na Vysokém učení technickém v Brně. Pracuje jako projektový manažer pro státní podnik Povodí Moravy, který spravuje vodní toky a díla. Mimo jiné se zabývá kvalitou vodních útvarů a říčních revitalizaci. Navrhl a realizoval řadu studií a projektů zaměřených na přírodě blízkou protipovodňovou ochranu. Výsledkem této práce jsou akční plány nejen pro povodňovou ochranu, ale také na zachycení vody v krajině pro suchá období. Další jeho studie a projekty jsou zaměřeny na říční revitalizaci a migraci ryb. Od roku 2000 se podílí na přípravě a činnosti Trilaterální Ramsarské platformy – trilaterální iniciativy pro nivu na soutoku Moravy a Dyje. Od roku 2005 je členem expertní skupiny Českého Ramsarského výboru pro mezinárodní ochranu mokřadů.


Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

Vystudoval odpadové hospodářství a management techniky na MENDELU a MBA na VUT. Během studií se věnoval potenciálu a ekonomice obnovitelných zdrojů energie. V letech 2009 až 2015 pracoval jako ředitel společnosti, která se věnovala svozu a nakládání s odpady na Mikulovsku. Zavedl zde inovativní systém svozu tříděných odpadů stojících na principech oběhového hospodářství.Od té doby svozy tříděných odpadů neustále vylepšuje. Je zběsilým vizionářem, což je zárukou nadčasovosti systémů, které navrhuje a uvádí v život.


Bc. Andrea Tkačuková

V roce 2009 spoluzaložila agenturu Foreigners, která se v šesti českých městech s centrální kanceláří v Brně stará o to, aby se cizinci v České republice cítili doma. Jako CEO firmy vede 40členný tým s tím, že své lidi bere jako rovnocenné partnery, dbá na jejich osobní rozvoj i profesní růst. Sama pravidelně prochází vzdělávacími, seberozvojovými a komunikačními kurzy. Pod hlavičkou projektu Můžeš podnikat přednáší na středních školách, aby vlastním příběhem motivovala studenty k rozjetí byznysu, a brzy se zapojí i do projektu PodnikniTo!. Andrea je aktivní na sociálních sítích, kde prezentuje, jakými způsoby se snaží vyvážit nebo také propojit osobní a pracovní život.


Mgr. David Bárta

Zabývá se rozumným nasazením moderních technologií pro efektivnější dopravu ve městě, je autorem nové evropské normy na řešení kvality ovzduší ve městech a je vydavatelem časopisu CITY:ONE pro sdílení příkladů dobré praxe mezi městy střední Evropy.
Mgr. Michal Šindelář

Mluvčí spolku Brno na kole, narozen na Obilňáku, leč vyrostl v Břeclavi, kde nikdo o podpoře cyklodopravy nepochybuje, protože „na koli“ tam jezdí všichni. Jako trénovaný sociolog a analytik se profesně zaměřil na oblast mobility osob ve městě, na kolbiště zájmů, ideologií a technologií, které se dotýká svobody, bezpečnosti a zdraví všech obyvatel měst.
Ing. Jiří Vítek

Majitel vodohospodářské projektové a inženýrské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. Jeho kancelář v roce 2003 vypracovala na tu dobu zcela novou koncepci odvodnění kampusu v Bohunicích pro Masarykovu univerzitu (35ha). Unikátní řešení s účinnou prevencí proti záplavám vzniklo podle zcela nových zásad – podle principů udržitelného rozvoje. Od té doby se zabývá koncepcemi odvodnění měst podle těchto zásad. Jeho kancelář přispěla do studií odtokových poměrů pro Hradce Králové a Olomouce vypracováním koncepcí odvodnění, návrhem systémových opatření podle zásad hospodaření s dešťovou vodou a vytvořením metodik implementací těchto systémových opatření do života měst a obcí. Je spoluautorem poměrně výjimečného návrhu koordinované aplikace modro zelené infrastruktury do města Olomouce, asi prvního takového koncepčního dokumentu adaptace na změnu klimatu v ČR. V současnosti vyvíjí zásady, pravidla a metodiku pro integraci modro zelené infrastruktury do měst a obcí. Za účelem lepší komunikace a koordinace založil Sdružení pro modro zelenou infrastrukturu s celostátní působností. Je spoluautorem knihy Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, píše odborné články v ČR i v zahraničí, přednáší na odborných konferencích i na univerzitách, v současnosti je konzultantem pro MŽP, SFŽP, ČKAIT, státní správu i samosprávu měst a obcí, IPR HMP. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, členem CzWA, DWA, ČVTVS, ČAH, SZKT a brněnského architektonického sdružení Obecní dům.


Ing. Miroslav Klos

Je absolventem Stavební fakulty VUT Brno, oboru Vodohospodářské stavby se zaměřením na vodovody, kanalizace, úpravu pitné vody a čištění odpadních vod. Podílel se na několika významných projektech (např. Vírský oblastní vodovod nebo Rekonstrukce ČOV Modřice), ale i na dalších vodohospodářských stavbách. Obor vodního hospodářství poznal nejen z pohledu investora nebo provozovatele vodohospodářské infrastruktury, ale také z pohledu konzultanta pro české i zahraniční klienty. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

62 let, docent krajinářské architektury, autorizovaný urbanista. Emeritní děkan Zahradnické fakulty v Lednici. Ženatý, otec tří synů. Zájmy: příroda a její vrtochy; hudba, film, divadlo, kolo, Canal Du Midi. Oblíbení autoři: Márquez, Eco, Aškenazy, Vaculík. Rád: Káťa Kabanová, Řecké pašije (obojí v ND Brno).

Střední míra konzumu, hlouběji vyjetá ekologická stopa.


Ing. Milan Appel

původním povoláním zemědělský inženýr, 29 let ředitelem Lužánek – střediska volného času, dlouholetý oddílový vedoucí, lektor manažerských a teambuildingových kurzů.


prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc

lékařka, která se specializuje hlavně na preventivní lékařství a výživu. Spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, od roku 1998 absolvovala kolem dvaceti misí v rozvojových zemích, kde se věnovala výživě dětí v ohrožení. Pracuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, vede tam Ústav ochrany a podpory zdraví, od roku 1998 do 2007 byla prorektorkou MU. Jejími koníčky jsou muzika, sport (cyklistika a lyžování) a pětiletý vnouček. Je vdaná (manžel František Derfler je herec a režisér) a má jednoho dospělého syna.


Martin de Martini

Spoluzakladatel a člen vedení úspěšné brněnské technologické firmy Y Soft. Jako Chief Information Officer (CIO) Y Softu má na starosti globální IT týmy a systémové integrace, projektové manažery a standardizaci interních a externích podnikových procesů. Je nadšeným propagátorem nových technologií a inovací a fanda elektromobity a podpory udržitelné energie. Zeleným pomáhal s přípravou programu v oblastech podpory podnikání, rozvoje inovací a modernizace školství.


Ing. Jan Bárta

zakladatel centra pasivních domů