1. Mgr. Jasna Flamiková

Vystudovala ochranu životního prostředí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Po mateřské pracovala jako ředitelka Nadace Veronica. Je zakladatelkou sítě Obchodů Nadace Veronica, které vrací použité věci zpátky do života. Ve Straně zelených působí od roku 2004, třetí volební období je zastupitelkou městské části Brno-střed. Mezi její výrazné počiny v roli zastupitelky v minulosti patří snaha o transparentnost radnice či zorganizování celostátní petice proti hazardu v roce 2008. Tato petice stála u zrodu dalších aktivit vedoucích k omezení hazardu.

Od posledních voleb je místostarostkou Brna-středu pro dopravu, obchod, služby a životní prostředí. Projekty a problémy projednává a řeší ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Na Brně-střed se zasloužila o zlepšení péče o zeleň, výsadbu nových stromů a revitalizaci několika parků. Obnoveny byly například park na Křídlovické/Zahradnické, který získal ocenění v soutěži Park roku, parčík na Dřevařské/Botanické nebo park na Mendlově náměstí s veřejnými toaletami. Na Poříčí nechala vysadit habrovou protihlukovou stěnu, uvedla v život program adopce zeleně. V koordinaci s dalšími subjekty se jí podařilo omezit černý výlep v centru města a dosáhnout zlepšení stavu přednádražního prostoru. Prosadila umisťování barevných kontejnerů zájemcům přímo do domů pro usnadnění třídění a pilotní projekt sběru bioodpadu. Nastartovala oživení a rozvoj Zelného trhu a zvýhodnění místních zemědělců a producentů. Nastavila omezení používání herbicidů při úklidu chodníků, většina území Brna-střed se tak již uklízí zdravěji a bez chemie. Realizovala projekt Bezpečné cesty do škol. Prosadila opravy cestní sítě na Kraví hoře, některé cykloobousměrky a opatření ke zklidňování dopravy. S velkou péčí se věnovala přípravě rezidentního parkování a jeho projednání s veřejností tak, aby bylo vstřícné k lidem.

Je členkou Českého svazu ochránců přírody, správní rady Nadace Veronica, Rady Veřejné zeleně města Brna a čestnou členkou Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Je nadšenou cyklistkou, zahrádkářkou, příznivkyní osobního rozvoje a zimního koupání. Ráda čte, luští sudoku, chodí do přírody a do divadla. Je rozvedená, má tři velké děti.


2. Bc. Jenda Perla

Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií MU. Od vysoké školy jej zajímá prostředí startupů, online podnikání a inovací. Zaměřuje se na marketing, pracoval v jednom z nejúspěšnějších brněnských startupů Y Soft, nyní pomáhá expandovat datové firmě Dataweps. Mnoha startupům konzultoval jejich marketing či pomáhal s marketingovou strategií.

V roce 2018 se stal členem celostátního Předsednictva Zelených, předtím působil jako spolupředseda krajské organizace. Jeho tématy jsou sport, podpora sportování dětí a mládeže, rekreačního a volnočasového sportu a dále podpora inovací a podnikání.

Ve volném čase se věnuje florbalu, je bývalý hráč, rozhodčí a člen celostátní Komise marketingu a propagace České florbalové unie, nyní je členem Komise marketingu Jihomoravské florbalové unie. Již čtvrtým rokem spoluorganizuje a moderuje akce slam poetry v Brně.


3. Ivana Fajnorová

Vystudovala chemickou průmyslovku, do funkce starostky byla uvolněna ze zahraniční personální společnosti, kde pracovala jako konzultantka. Od roku 2010 působí jako starostka městské části Jundrov. Zelená kandidátka, v jejímž čele stála, získala v druhém volebním období 52 procent hlasů. Od roku 2014 je členkou Zastupitelstva města Brna, místopředsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna, předsedkyně Kulturní komise Rady města Brna. Město Brno zastupuje ve Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje, kde je místopředsedkyní správní rady.

Mezi její priority patří kulturní témata a témata sociální, spojená zejména se seniory a mladými rodinami.

Ve volném čase se věnuje chůzi, plavání, jízdě na kole nebo četbě.


4. Mgr. Matouš Vencálek

Interní doktorand Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU, zástupce vedoucí Odborné sekce Strany zelených pro vzdělávání a vědu, člen Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady Jihomoravského kraje, akademický senátor Filozofické fakulty MU.

Věnuje se především vzdělávací politice, která je pro voliče Zelených druhým nejdůležitějším tématem po ochraně přírody. Je spoluautorem odborníky oceňovaného celostátního programu Zelených pro oblast školství, má zkušenosti v hájení zelených vizí vzdělávací politiky ve veřejném a mediálním prostoru a zkušenosti z prostředí akademické i krajské školské politiky. Je garantem programu pro vzdělávání ve volbách do Zastupitelstva města Brna, mezi jehož priority patří vznik nových tříd na veřejných školách s inovativními vzdělávacími programy, podpora vzdělávání k environmentální, finanční, mediální a občanské gramotnosti nebo program přípravy na budoucí vzdělávání cílený na rizikové skupiny.

Ve volném čase se věnuje rodině, četbě či psaní populárně-naučných textů ze svého oboru.


5. Mgr. Milada Blatná

Vystudovala Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a sociální pedagogiku na IMS Univerzity Tomáše Bati. V minulosti pracovala jako knihovnice, učila na střední škole, zabývala se vzděláváním dospělých a personalistikou.

V zastupitelstvu městské části zasedá od roku 2006. Na podzim roku 2014 se stala starostkou. Podařilo se jí realizovat projekty výstavby modulární školky, obnovy zeleně, množství akcí a aktivit, které významně zvýšily příležitosti pro setkávání občanů. Zaměřuje se aktivizaci seniorů, v Komíně se například otevírá pobočka U3V pro seniory. Připravila projekt nástavby a přístavby základní školy a rekonstrukce bazénu za zhruba 40 milionů, který bude realizován na začátku roku 2019.

Ve volném čase se věnuje vnukovi, dobré knize a miluje výlety do přírody.


6. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Vystudovaný matematik, matematiku a statistiku vyučoval na Přírodovědecké fakultě MU. Bývalý ředitel Hnutí DUHA, jeden ze zakladatelů občanské organizace Nesehnutí a Koalice pro nádraží v centru. V minulosti byl členem předsednictva Zelených, v současnosti vykonává funkci předsedy Městské organizace Strany zelených v Brně. V letech 2007–2010 a od roku 2014 působí jako náměstek primátora města Brna. V této funkci má na starost oblast rozvoje města, která zahrnuje územní plánování, životní prostředí a vodní a lesní hospodářství.

V této funkci se zasloužil zejména o inciování projektu vyčištění Brněnské přehrady, která se díky tomu stala opět místem pro rekreaci, sport a výlety tisíců Brňanů, zahájení prací na projektu zpřístupnění a revitalizace nábřeží brněnských řek a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Prosadil zlevnění šalinkaret na brněnskou MHD a Brno díky jeho práci na rozvoji zeleně získalo zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst.

Ve volném čase rád plave a hraje hokej, jezdí na kole a na in-line bruslích, cestuje.


7. Jana Šťastná

Vystudovala textilní průmyslovku, pracovala jako asistentka managementu a specialistka interní komunikace, nyní působí jako asistentka náměstka primátora, koordinátorka společenského centra Karas a organizátorka kulturních akcí. Od roku 2014 je zastupitelkou městské části Brno-Židenice, kde působí také jako členka zdravotní, sociální a kulturní komise. Byla také spolupředsedkyní krajské organizace Zelených a v současnosti je členkou její Rady.

V průběhu funkčního období zastupitelky se jí podařilo zachránit přírodovědnou stanici Kamenačky, přeměnit společenské centrum Karas z prázdného prostoru do oblíbeného centra pro rodiče s dětmi i seniory, zřídit pozici kulturního koordinátora pod městskou částí, oživit kulturní život Židenic desítkami akcí nebo vybudovat parkourové hřiště.

Mezi její témata patří veřejná prostranství, podpora komunitních a mezigeneračních projektů, slaďování rodinného a profesního života rodičů malých dětí.

Ve volném čase čte, plave, věnuje se rodině a zahradničí.


8. Mgr. David Oplatek

Vystudoval sociální práci a sociální politiku, působil jako sociální pracovník. Pět let je předsedou Základní organizace Zelených Brno-střed, od roku 2014 pracuje jako člen rady městské části Brno-střed. V tomto volebním období kandiduje také jako jednička na kandidátce Brna-středu s ambicí stát se starostou.

Mezi jeho témata patří nejen sociální oblast, ale i přesahová témata jako férové město či férově sdílené město – tedy uvažování nad tím, jakým způsobem se má město utvářet, aby bylo přístupné, bezpečné a přívětivé pro co nejširší vrstvy svých obyvatel – ženy, rodiče s malými dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněné či cizince.

Ve volném čase se rád toulá přírodou, ať už pěšky, nebo na kole.


 

9. Ing. Jana Drápalová

Vystudovala vysokou školu zemědělskou a po jejím skončení pracovala jako zootechnička. Od roku 1991 působila v Českém svazu ochránců přírody, podílela se na vzniku ekologického poradenství v Brně, věnovala se hlavně tématu odpadového hospodářství.

V roce 1994 byla poprvé zvolena do zastupitelstva města Brna jako nezávislá na kandidátce Zelených a od té doby se nepřetržitě pohybuje v brněnské komunální politice. V období 2004–2008 byla a v současné době je zastupitelkou Jihomoravského kraje, od roku 2004 zastupitelkou města Brna a od roku 2002 je starostkou městské části Brno-Nový Lískovec. Za jejího působení byly v Novém Lískovci modernizovány všechny obecní byty v panelových domech, které nyní mají nízkoenergetický standard, základní a mateřské školy. Nový Lískovec mimo jiné obnovil historický lesopark nad ulicí Raisova a vybudoval nový park pod ulicí Plachty, zmodernizoval školní sportoviště a otevřel je veřejnosti.

Tématem Jany Drápalové je kvalita života ve městě, otevřená radnice a podpora místních spolků a sdružení. Ve volném čase se věnuje sportu, zejména cyklistice, a proto je pro ni důležité i téma podpory cyklistické dopravy v Brně.


10. Ing. David Veselý

Vystudoval obor Vodní hospodářství a ekologie krajiny na Vysokém učení technickém v Brně. Pracuje jako projektový manažer pro státní podnik Povodí Moravy, který spravuje vodní toky a díla. Mimo jiné se zabývá kvalitou vodních útvarů a říčních revitalizaci. Navrhl a realizoval řadu studií a projektů zaměřených na přírodě blízkou protipovodňovou ochranu.

Výsledkem této práce jsou akční plány nejen pro povodňovou ochranu, ale také na zachycení vody v krajině pro suchá období. Další jeho studie a projekty jsou zaměřeny na říční revitalizaci a migraci ryb.

Od roku 2000 se podílí na přípravě a činnosti Trilaterální Ramsarské platformy – trilaterální iniciativy pro nivu na soutoku Moravy a Dyje. Od roku 2005 je členem expertní skupiny Českého Ramsarského výboru pro mezinárodní ochranu mokřadů.


11 Mgr. Monika Šimková   projektová manažerka FaVU VUT
12 Prof. PhDr. Václav Cejpek   pedagog a emeritní rektor JAMU
13 Bc. Helena Továrková   ředitelka nadace, houslistka
14 RNDr. Miroslav Korbička   zakladatel a spolumajitel společnosti Rebio
15 Ing. arch. Helena Vařejková   architektka, radní MČ Brno-Královo Pole
16 Mgr. Martin Špaček   provozovatel Kabaretu Špaček
17 prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová Dr.Sc. Lékařka, přednostka Ústavu ochrany zdraví LF MU
18 Doc. Ing. Petr Kučera Ph.D. docent v oboru krajinářská architektura
19 Mgr. Daniela Chaloupková   ředitelka lesní mateřské školy, zastupitelka MČ
20 RNDr. Mojmír Vlašín   vysokoškolský učitel, ekolog
21 Bc. Andrea Tkačuková   spolumajitelka agentury Foreigners.cz
22   Karel Heřman   zpěvák, dramaturg
23 Ing. Iva Šťastná   podnikatelka v oboru energetické stavby
24 Prof. Dr. Ing. Petr Maděra   univerzitní profesor v oboru lesnická botanika
25 Mgr. Beáta Holá   psycholožka, specialistka pro talent management
26 Ing. arch. Petr Hýl   architekt, urbanista
27 Mgr. Kateřina Hájková Klíčová   ředitelka Unie porodních asistentek
28 Mgr. Rostislav Koryčánek   historik umění, kurátor výstav
29 MUDr. Vladimíra Fullerová   lékařka
30 RNDr. Anastazios Jiaxis   majitel firmy Thasos, zastupitel MČ
31 Mgr. Dana Kalčíková   projektová manažerka, zastupitelka MČ
32 Doc. Ing. Petr Holcner Ph.D. docent Stavební fakulty VUT
33   Irena Koláčná   místostarostka MČ Brno-Jundrov
34 Mgr. Dalibor Levíček MBA místopředseda potravinové banky
35 Ing. Iva Valentová   koordinátorka dobrovolníků, Hospic Brno
36 Ing. Ivo Burger M.A. datový analytik a projektový manažer
37 Mgr. Andrea Typltová   právnička, radní MČ Brno-Královo Pole
38 Mgr. Lukáš Kala Ph.D. sociolog, vedoucí zahraničního oddělení univerzity
39 JUDr. Kristýna Fuchsová   právnička romského střediska DROM
40 Ing. Jiří Jedlička   odborný rada, inspektor odpadového hospodářství
41 Doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková   docentka filologie na Masarykově univerzitě
42 Ing. Václav Čermák   vodohospodář
43 PhDr. Marika Kupková Ph.D. kurátorka
44 Mgr. Martin Vach   informatik
45 Mgr. Pavla Lukešová   kulturní manažerka
46   Jan Dungel   malíř, grafik
47 Mgr. Jana Šlégrová   psycholožka
48 Doc. Ing. Petr Čermák Ph.D. univerzitní učitel, lesník
49 Mgr. Michaela Knobová   právnička
50 Ing.  David Bartůšek   třídní učitel waldorfské školy
51 MUDr. Petra Minarčíková   lékařka
52   Adam Kubát   podnikatel, nakladatel, umělec
53 Mgr. Michaela Killarová   psycholožka
54 Ing. Aleš Máchal   ekopedagog
55 Ing. Arch. Veronika Křístková   architektka

A pokud naší kandidátce fandíte a chcete férové Brno pro všechny, budeme rádi za jakoukoli finanční podporu. I drobná částka nám pomůže uspět, získat více zelených zastupitelů a větší možnost něco dokázat, například pokračovat ve smysluplných projektech revitalizace nábřeží řek, modernějšího školství a zelenějšího města. Za Vaši podporu předem děkujeme!