Do schránky vám přijdou dva volební lístky. Jeden pro zastupitelstvo města, druhý pro městskou část. Strany jsou na lístcích seřazené podle vylosovaného pořadí. Možností, jak označit volební lístky v komunálních volbách, je několik – je totiž možné udělit tolik hlasů, kolik je ve městě či městské části zastupitelů. Pro volby do zastupitelstva města je to 55 hlasů. Na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny se nekroužkuje, ale křížkuje. Volíte jednu stranu – velký křížek
Chcete, aby Zelení prosadili co nejvíce ze svého programu? Zakřížkujte velký čtverec v záhlaví sloupce s nadpisem Zelení a hlas dostanou všichni naši kandidáti. Velkým křížkem musí být zaškrtnuta právě jedna strana – pokud jich zaškrtnete víc, hlas neplatí.
Volíte jednotlivé kandidáty – malé křížky
Pokud chcete vybírat napříč stranami své favority, můžete udělit tzv. malé křížky vybraným kandidátům. Pozor, křížků udělte maximálně tolik, kolik kandidátů do zastupitelstva města nebo své městské části volíte. Je možné udělit hlasů i méně, ale pokud bude na lístku křížků víc, je hlas neplatný.
Kombinace křížků
Předchozí způsoby volby se dají i zkombinovat. V tom případě zaškrtnete jeden „velký křížek“ pro stranu a „malé křížky“ pro kandidáty z jiných stran. Hlas dostanou všichni ti kandidáti, které jste okřížkovali, a zbytek do celkového počtu volených zastupitelů dostanou kandidáti ze zakřížkované strany.
Nakonec svůj vyplněný hlasovací lístek vložíte za plentou do úřední obálky a před komisí vhodíte do urny. Pak už jen stačí sledovat výsledky!