30. 11. 2017

Některé zastupitelské kluby jihomoravského krajského zastupitelstva už dopředu avizovaly, že hodlají o poloze brněnského vlakového nádraží rozhodnout bez debaty se starosty obcí, jejichž obyvatelé denně do Brna dojíždějí. Nádraží má být podle nich odsunuté mimo centrum města.

Starostové obcí v Jihomoravském kraji by podle krajského zastupitele Jiřího Hlavenky měli mít možnost se k problematice vyjádřit. Proto je dopisem vyzval k tomu, aby vedení Jihomoravského kraje požádali o diskusi nad otázkou polohy hlavního vlakového nádraží v Brně. Možností, jak otevřít prostor pro debatu, by podle něj mohl být například seminář pro starosty.

Vše ale zatím směřuje k tomu, aby na krajském zastupitelstvu 14. prosince bylo přijato definitivní stanovisko Jihomoravského kraje k poloze Železničního uzlu Brno. Podle Správy železniční dopravní cesty má přitom kraj na rozhodnutí čas až do konce ledna 2018. „Považuji takovýto postup za nesprávný – přestavba brněnského nádraží je zřejmě vůbec nejdůležitější stavbou v regionu za několik desetiletí a dopad na občany regionu je obrovský. Studie SŽDC je přitom zásadním odborným materiálem a byla zveřejněna před pár týdny – je chybné tak zásadní rozhodnutí přijímat ukvapeně, bez kvalitní diskuse s těmi, kteří jím budou přímo dotčeni,“ nesouhlasí s postupem zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka (Zelení a Piráti).

„Zastupuji názor 800 obyvatel naší obce Silůvky, kdy většina z nich denně používá železnici a vlakem jezdí za prací, do školy, k lékařům a na úřady. Poloha osobního vlakového nádraží je jedinečná v blízkosti centra, odkud je vše přístupné. Prosím vedení kraje o vyslyšení našeho názoru a důvodů tak, aby bylo promyšleně s rozumem vybráno to řešení, které je s ohledem na všechny dotčené cílové skupiny to nejvhodnější,” uvedl například starosta jihomoravské obce Silůvky Zdeněk Prax.

Možnost mluvit do rozhodování kraje by rádi měli i sami obyvatelé jihomoravských měst a vesnic. Denně jich totiž na nádraží přijede zhruba třicet tisíc a stejný počet pak vlakem z nádraží také odjede. „Pokud by se nádraží odsunulo, zkomplikovalo by mi to cestování do práce. Místo v centru města, odkud mám možnost se tramvají dostat do všech koutů Brna, by vlak zastavil na odlehlejším místě s nejistým dopravním napojením,“ upozornil například obyvatel Vranovic Alvin Korčák.