7. 12. 2017

Studijním programem s názvem Naše zahrádka zahájí v září 2018 v brněnské městské části Komín činnost pobočka Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity. „Chceme tak studium přiblížit k domovům našich seniorů,“ uvedla starostka Komína Milada Blatná (Zelení).

Studijní program Naše zahrádka bude zaměřený na zahradnická a zemědělská témata. Přinese blok dvanácti přednášek, které budou věnované tématům spojeným s péčí o zahradu. „Odborníci Mendelovy univerzity v Brně se budou například věnovat pěstování drobného, skořápkatého ovoce či vinné révy a představí také jejich méně známé druhy. Zaměří se na trávy a trávníky nebo pěstování okrasných rostlin, včetně jejich šlechtění a biologické či chemické ochrany,“ popsala Milada Blatná.

Studium bude probíhat v prostorách komínské základní školy na Pastvinách.

Další projekt, který městská část Brno-Komín připravuje, je Akademie umění a kultury pro seniory. „Chceme využít toho, že zde máme Gymnázium Křížkovského a jeho základní uměleckou školu. Rádi bychom ve spolupráci se ZUŠ gymnázia a s využitím dotace připravili nabídku jejího absolutoria seniorům,“ vysvětlila Milada Blatná. Komínští důchodci tak dostanou možnost absolvovat například kurzy hudby, kreslení nebo keramiky.

Kromě toho se městská část Brno-Komín zapojila do projektu Jihomoravského kraje Audit family friendly community (obec přátelská rodině). Díky němu vznikne dokument – Akční plán, který pomůže směřovat činnost směry respektujícími jak potřeby obyvatel Komína, tak možnosti městské části – finanční, prostorové a jiné. Jeho prostřednictvím bychom rádi dosáhli na dotace na některé projekty. „Rádi bychom také více zapojili občany, kteří o to budou stát, do chodu městské části,“ doplnila Milada Blatná