31. 8. 2015

Waldorfská základní a mateřská škola zítra už pošesté otevře brány svých tří oddělení mateřské školy a devíti tříd základní školy ve svém působišti na Plovdivské ulici (MČ Žabovřesky). Nově pak přibude i speciální třída pro handicapované. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami tak budou moci některé předměty absolvovat se svými zdravými vrstevníky. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastní i náměstek brněnského primátora Martin Ander (Strana zelených), který před šesti lety stál jako člen Rady města Brna u založení školy.

„Léto je pryč, ale pro děti z waldorfské školy hra neskončila. Právě na principu her a prožitků děti ve škole v Plovdivské ulici nabydou stejné vědomosti, jako jejich vrstevníci v klasických školských zařízeních. Jsem moc rád, že se vedení školy podařilo zajistit vznik třídy pro handicapované děti. Právě ta nám totiž v praxi ukáže smysl inkluzivního vzdělávání, jež je ve vyspělých zemích běžnou realitou,“ řekl k příležitosti prvního školního dne náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených).

„Nová samospráva města našla v návrhu rozpočtu rezervy, ze kterých navýšila letošní investice do škol a školek z 20 na 50 milionů korun a poslala je městským částem (1),“ dodal Martin Ander.

„Jsem nesmírně rád, že se nám po velkém úsilí vedení školy podařilo postoupit o další krok v zapojování handicapovaných dětí do běžného života. Přestože to přináší značné komplikace a zvýšené požadavky na celý personál školy, považuji reálné soužití žáků, učitelů i rodičů s problémy handicapovaných žáků a jejich rodin za nesmírně cennou životní zkušenost. Ta se nedá zprostředkovat pouze teoretickými výklady a podle mě neexistuje jiný efektivní způsob, jak vychovávat v nás všech kompetence k sociální citlivosti a odpovědnosti,“ dodal David Bartůšek (Strana zelených), učitel 2. třídy na WZŠMŠ Plovdivská.

Waldorfská mateřská škola je jediná svého druhu v Brně a funguje již od roku 1991. Základní stupeň pak vznikl v roce 1999 díky silné iniciativě rodičů sdružených ve spolku „W alternativa“. V následujících deseti letech se obě zařízení několikrát stěhovala. V roce 2009 se i díky Straně zelených podařilo najít dostatečně velké prostory pro obě zařízení v Plovdivské ulici (2). Město Brno se v tentýž rok stalo zřizovatelem samostatné Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno.

Poznámky:

(1) Díky dotacím města Brna se zrealizoval i dlouho připravovaný projekt modernizace zahrady mateřské školy Oblá, která je největší školkou v Jihomoravském kraji. Děti zde získaly moderní herní prvky, větší plochu zeleně, pítka, pergolami zastíněné terasy a bylinkové záhonky.

(2) Ve volebním období 2006 – 2010 se vedení města za účasti Strany zelených podařilo zrenovovat vyřazenou a zanedbanou školskou budovu na Plovdivské 8 a vrátit jí původní účel, sloužit pro vzdělávání dětí. Budova, která byla mnoho let bez koncepčního využití, postupně prochází komplexní renovací (zateplení fasády, výměna oken; renovace školního hřiště, které slouží jak škole, tak obyvatelům MČ Žabovřesky; a v současné době město našlo prostředky na řešení havarijního stavu átria školy; rodiče a žáci vlastními silami a za pomoci malých grantů kompletně zrenovovali školní zahradu mateřské i základní školy). Toto jsou hlavní investice, které šly od města do WZŠMŠ. Rodiče sehnali cca 1,5milKč na grantech a odhadem 2mil. Kč odpracovali vlastním úsilím.

eurytmie kmenove tridy kresleni forem olympiada pracovni cinnosti spolecenstvi spoluprace umelecka vychova vztah k prirode