4. 4. 2014

Brno, čtvrtek 3. dubna 2014

Brněnští radní včera vyjádřili souhlas se stavbou supermarketu a garážového domu v Kohoutovicích, které mají být povoleny jako dočasná stavba na 4 roky. Je za tím snaha investora obejít územní plán, protože ten výstavbu supermarketu v tomto místě neumožňuje. Politici se tak rozhodli krýt nezákonný postup.

Garážový dům a dům s obchodními plochami má vyrůst v Kohoutovicích poblíž křižovatky ulic Žebětínská a Libušina třída, v tzv. oku. Územní plán tu počítá se službami pro automobilovou dopravu – čerpací stanice, servisy apod. s doplňkovými službami do 400 m2 obchodní plochy. Navrhovaný supermarket však má obchodních ploch více než dvojnásobek (968 m2). Prohlášením za stavbu „dočasnou“ do 31.12.2018 [1] se investor, PS Brno, s.r.o. snaží obejít flagrantní rozpor svého záměru s územním plánem. Počítá totiž s tím, že si v budoucnu změnu  územního plánu prosadí, a stavbu tak povolí natrvalo. Tomu odpovídá i fakt, že v předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí chybí plán na odstranění stavby, přestože je stavba deklarována jako „dočasná“.

Jde o záměrné obcházení územního plánu i stavebního zákona a je skandální, že takový postup se politici ve vedení města rozhodli krýt. Kdyby takto postupoval jakýkoliv stavitel rodinného domku, úřady by si na něj okamžitě došláply, že jde ale o významnou stavební firmu, tváří se politici, že se nic neděje a účelové ohýbání zákonů otevřeně podporují,“ říká k věci Martin Ander, zastupitel za Strany zelených.

Rozporu této stavby s územním plánem jsou si radní i úředníci Odboru územního plánování evidentně vědomi. Ve svém stanovisku totiž neuvedli obvyklou větu, že „stavba je v souladu s územním plánem“, ale omezili se na vágní konstatování, že stavba je „v souladu s koncepcí územního rozvoje města.“

Poznámky:

[1] V dokumentu Oznámení o zahájení územního řízení se uvádí: PS Brno, s.r.o., … podal dne 18.12.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dočasné do 31.12.2018 nazvané ,,Garážový dům a dům s obchodními plochami“.