13. 11. 2017

Veřejný prostor před hlavním vlakovým nádražím je nejfrekventovanějším místem v Brně. Zelení proto považují za rozumné, aby zde bezpečí chodců bylo na prvním místě a automobilová doprava se omezila pouze na obsluhu samotného nádraží. Tento návrh nyní veřejně projednává Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Spolek Brno autem v manipulativní letákové kampani mezitím proti plánovanému zklidnění dopravy v této lokalitě bojuje. Hájí přitom zájem úzkého okruhu lidí na úkor bezpečného pohybu desetitisíců pěších včetně dětí.

martin-ander„Prostor před brněnským nádražím má být pěší zónou s tramvajemi, nikoli automobilovým průtahem centrem města. Navrhované změny v organizaci dopravy umožní bezproblémovou obsluhu nádraží autem, ale zároveň zvýší bezpečnost pěších v tomto frekventovaném uzlu,“ vysvětlil náměstek brněnského primátora Martin Ander (Zelení).

Brno autem vystupuje například proti plánovanému zákazu odbočení z Masarykovy směrem k Benešově ulici. Už teď tam ale může jet pouze ten, kdo má povolení k vjezdu do pěší zóny v centru města.
Podle Studie technických dopadů dopravně zklidněného prostoru před hlavním nádražím, kterou vypracovalo Vysoké učení technické, působí chování účastníků provozu v přednádražním prostoru, zejména na přechodu pro chodce u ústí Masarykovy ulice, velmi nebezpečně. Tramvaje tam projíždějí poměrně vysokou rychlostí, chodci se nerozhlížejí a dlouho čekající řidiči si často agresivně vynucují průjezd. V kombinaci s faktem, že denně prostorem projde zhruba 60 tisíc lidí, je zklidnění dopravy nezbytně nutné.

STR 4 jasna flamikova 2„Nebezpečná je situace zejména v odpolední špičce. Mezi 16. a 17. hodinou přednádražím projde asi 6300 lidí. Jejich bezpečí by nemělo být podceňováno v zájmu menšiny, která místem pouze projíždí autem. Z odborné studie VUT totiž jasně vyplývá, že pouze 24 procent všech aut, která se v přednádražním prostoru vyskytují, tam skutečně jet potřebuje. Zbytek si pouze zkracuje cestu a zbytečně prostor zahlcuje,“ upozornila místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková (Zelení).

Přeplněným přednádražním prostorem se navíc pohybují nejenom dospělí, ale také děti. Z průzkumu v rámci projektu Bezpečně do školy vyplynulo, že některé děti ze základních škol v městské části Brno-střed musí cestou do školy či domů lokalitou projít a kvůli silnému provozu aut a tramvají se místem procházet bojí. Zatímco řidiči aut mohou úsek snadno objet, chodci takovou variantu nemají.

„Lidé by samozřejmě měli mít možnost dostat se k nádraží autem, ale přednádraží nemůže fungovat jako silniční průtah centrem města. Chodci spěchající na vlak nebo na tramvaj se tu potřebují cítit bezpečně,“ uzavřel náměstek Martin Ander.

Ilustrační foto: MF Dnes